0

28 February 2007

Vi har rundet 10 000!

I går ettermiddag fikk vi besøk av leser nummer 10 000, og i stedet for å feire oss selv, sier vi tusen takk til alle som har lest, kommentert eller bladd raskt videre.

Labels:

27 February 2007

Ringetoner og betalingsvillighet

Et av argumentene som ofte anføres når rettighetshaversiden snakker om musikkpiraters betalingsvillighet, er det faktum at ungdom ikke en gang blunker når de må ut med kr 30 for en ringetone (se f. eks. Thomas Dybdahl i dette intervjuet i Ballade 15. februar d.å.).

Jeg har aldri klart å forstå hvorfor noen i de hele tatt kjøper ringelyder (av sanger) så lenge de har en telefon som kan spille mp3filer. Og det har vel etterhvert de aller fleste. Jeg har selv en SE 910i, nesten uten minne, men med plass til de sangene jeg vil ha som ringelyd.

Og synes du at filen blir for stor/sangen for lang, kan du laste ned programmet
Audacity og følge bruksanvisningen fra dinside.no.

Det tar ikke mer enn to minutter. I tillegg til å spare 30 kroner og lære noe nytt, river du bort noe av næringsgrunnlaget for verdens mest irriterende selskap,
Jamba.

Samtidig burde musikkbutikkene på internett tilby gratis ringelydversjoner av sangene folk kjøper og laster ned!

Labels: , ,

23 February 2007

EFN - fortsatt forvirret

EFN har (uoppfordret) levert høringsuttalelse til bibliotekenes utkast til veiledende etiske retningslinjer for bibliotekansatte.

I den forbindelse undrer EFN seg stort når bibliotekene refererer til åndsverklovens bestemmelse om kopiering til privat
bruk (§ 12), men ikke med ett ord nevner samme lovs § 16. For som EFN skriver
"...ville vi trodd paragraf 16 (om bibliotekenes adgang til kopiering) ville vært et mer naturlig fokus for bibliotekene."
I tillegg til at dette dreier seg om etiske retningslinjer kan utelatelsen ha noe med at 1) bestemmelsen er en forskriftshjemmel og 2) forslag til nye forskrifter etter bestemmelsen er
ute til høring i disse dager, med høringsfrist satt til 16. mars i år (det er en stund siden EFN skrev denne). Til denne høringen er en rekke av bibliotekorganisasjonene invitert til å avlevere høringsuttalelse. Jeg er sikker på at alle kommer til å uttale seg så det holder (for EFN).

Til disse forskriftene er EFN
invitert til å uttale seg også. (Et lite tips til EFN i den forbindelse: åndsverkloven skrives ikke med stor Å. Om det ikke er første ordet i en setning.)

Labels:

17 åring dømt for ulovlig fildeling

Tja, hva skal man si?

Plate- og filmbransjen sliter og har lenge slitt med ulovlig opp- og nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale. I Jæren tingrett kunne de 22. februar endelig feire en etterlengtet seier når en 17 åring der ble dømt for ulovlig fildeling.

17 åringen ble dømt til 45 dagers betinget fengsel, og må samtidig betale en bot på kr 4000,-.
I dagens VG sier tenåringens advokat at dette nettverket er lite i internasjonal sammenheng, med sine 2500 brukere. Det er vel ingen uenige i.

Og da undrer jeg meg på hva film- og platebransjen anser at de egentlig har vunnet? Er dette et gjennombrudd for dem? Har de fått en avklaring av vanskelig juss, og nå VIRKELIG kan begynne å gå etter andre fildelere?


Avgjørelsen er den første i en mulig rekke basert på anmeldelser fra Simonsen Advokatfirma, som blant annet anser denne saken som en prøvesak hva erstatning angår. Det må vel være vel dyrt å betale en rekke advokater som kun anmelder saker til politiet, uten at det samtidig rettes erstatningskrav mot fildelerne som anmeldes?

At foreldrene skal kunne holdes ansvarlige som foreldre for erstatningskrav på flere hundretusen kroner, synes jeg høres rart ut, både fra et rettslig og moralsk synspunkt.

(Oppdatering: Les artikkel i techdirt.com, som omhandler RIAAs argumentasjon for hvorfor foreldre må være ansvarlige for barnas ulovlige opp- og nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale)

Kanskje advokatene har lest Pandoraundersøkelsen 2005, og funnet ut at enkelte lar være å fildele, fordi de ikke får lov av foreldrene sine? Da vil jeg anbefale at de går på aldersgruppen 25-29 år, der er det kun 2,4 % som ikke får lov av foreldrene sine, samtidig som dette må være den mest søkegode aldersgruppa.

Uansett: Goodwill kan ikke måles i penger. Eller jo, det kan det jo...

Labels: ,

22 February 2007

Lag din egen versjon av internett med Yahoo Pipes

Internett har på få år gått fra å bestå av statiske sider med tekst til å bli et interaktivt multimedium hvor stort sett alt er mulig. En nettside kan i dag inneholde åndsverk av enhver art, eller sågar være et dataprogram.

Vi har fått nettsider som blander informasjon fra andre nettsider (mashups), som f. eks. nyheter fra BBC News plottet på et kart fra Google, og nettsider som samler og filtrerer informasjon (aggregators) som f. eks. Digg, Flickr og YouTube.

Siste nytt er å bruke internett som en database hvor du kan velge, vrake, mikse og filtrere innholdet etter eget forgodtbefinnende. Yahoo Pipes lar deg gjøre akkurat det: The mash-up future of the web, BBC News, 19. feb. 2007:
But Yahoo! has given us a glimpse of the networked future, where the world's information is not only at our fingertips, but available to be mixed, mashed and filtered on demand, giving us what we want, when we want it - and from wherever we can get it. There will be no going back.
Mer å lese om Yahoo Pipes:
- Yahoo! Pipes and The Web As Database, Read/WriteWeb, 13. feb. 2007.
- Pipes and Filters for the Internet, O'Reilly Radar, 7. feb. 2007
- Create your master feed with Yahoo! Pipes, Lifehacker, 14. feb. 2007

Labels: ,

Søkemotor for lyder

Det virker som en ganske bra lydsøkemotor dette: FindSounds

Siden med lydeksempler anbefales: FindSounds: Need Examples?

Labels: ,

19 February 2007

Orson Welles radioversjon av The War of the Worlds

Open Culture har samlet lenker til lydbok-utgaver av H.G. Wells mest kjente verker, deriblant Orson Welles berømte radioversjon av The War of the Worlds: Podcast of the Orson Welles Broadcast that Terrified the Nation in 1938, (via Digg).

The War of the Worlds er tidligere omtalt her.

Labels: ,

Sosial musikk

TechCrunch har laget en bra oversikt over "Social Music"-programmer: Social Music Overview, 5. feb. 2007.

Min favoritt er fremdeles Pandora, (tidligere omtalt her).

Labels: , ,

12 February 2007

Forbrukere og åndsverkloven

Hvor legitimt er det å påberope seg forbrukerhensyn i forbindelse med tolking av åndsverkloven (åvl). Slike (reale) hensyn var sterkt fremtredende i forbindelse med behandlingen av endringene av åndsverkloven i 2005.

Åndsverkloven har i utgangspunktet to grupper å ta hensyn til: opphavsmenn og allmennheten.


Etter åvl. § 2 har opphavsmannen enerett til å fremstille eksemplar av verket og til å gjøre verket tilgjengelig for allmenheten. Enerettene er innskrenket, og innskrenkningene begrunnes ut fra hensyn som veier såpass tungt at opphavsmannens enerett, settes til side. Eksempelvis veier hensynene til ytringsfrihet og samfunnsdebatt så tungt at man har anledning til å sitere hva andre har skrevet, uten å be om opphavsmannens samtykke.

En utbredt misforståelse er at bestemmelsen som gir rett til å fremstille eksemplar til privat bruk, åvl. § 12, er tilkommet loven for å sikre forbrukere en rett til å råde over de verkene som erverves. Så er ikke tilfelle.

Privatbruksreglen verner om allmennhetens rett til et privatliv: man ønsker å begrense regler som griper inn i menneskers privatliv. Selv om det etterhvert som det er blitt enklere å fremstille eksemplarer av verk (kopimaskiner, båndopptagere, kassettspillere, VHS, CD og DVD), er ikke reglene nevneverdig endret. Opphavsmannen kompenseres for kopieringen til privat bruk gjennom overføringer på statsbudsjettet.

Gjennom implementeringen av opphavsrettsdirektivet, ble vi som ikke er opphavsmenn utsatt for regler om DRM. Og det ble polsk riksdag i Stortinget. For Giske ville ha sin MP3. Og FrP ville ha sin DVD. Og i Frankrike vil folk nå ha sin P2P. Og alle vil ha det i fred.

Forbrukerhensyn ble anført som begrunnelse for å innføre disse rettighetene, hensyn som hittil har vært åndsverkloven uvedkommende. Hensynet til forbrukeren er nå blitt, om ikke legitime, så hvert fall relevante, så lenge man har innført beskyttelse av DRM i åvl. Og det var vel ikke meningen?


Den rettslige beskyttelsen av DRM må ut av åvl!

Labels: , ,

11 February 2007

The Anderson Switch

Elegant spådom fra Chris Anderson: The Anderson Switch, The Long Tail, 7. feb. 2007.

Labels:

09 February 2007

iTunes og DRM

Det har vært mye skriving de siste dagene om Apple-sjef Steve Jobs påstand om at han, hvis han bare fikk lov av rettighetshaverne, gjerne skulle ha fjernet FairPlay (DRM) fra iTunes "in a heartbeat": Thoughts on Music, 6. feb. 2007.

Det tror jeg ikke noe på. Jeg tror, som mange datasynsere, at FairPlay er viktigere for Apple enn for rettighetshaverne. Jeg er enig med Forbrukerrådet i at FairPlay brukes for å opprettholde Apples markedsandeler på salg av MP3-spillere.

Steve Jobs har antagelig innsett at DRM på musikk snart er historie, og at Apple dermed må slutte med DRM enten de vil eller ei. Han benytter derfor sjansen til å fremstå som forbrukernes beste venn.

Verdt å lese i denne forbindelse:

Labels: ,

Test av norske musikkbutikker på internett

iTunes er vinneren av Din Side og "TV2 hjelper deg" sin test av norske musikkbutikker på internett: Stor test av nettmusikkbutikker, DinSide Data, 8. feb. 2007.

At iTunes vant totalt sett overrasker vel ikke, men at iTunes også var best på norsk musikk, og har et bedre utvalg av norsk musikk enn den norske musikkbutikken Musikkonline.no, finner jeg en tanke oppsiktsvekkende:
... Ja, du leste riktig – bare tre av de 40 objektene var å finne hos musikkonline.no. Nå skal det sies at butikken kun selger norsk musikk, men av de 20 norske objektene, fantes altså bare tre av dem i denne nettbutikken. Å reklamere med å ha nettets største utvalg av norsk musikk blir således litt misvisende. ...

Labels: , , ,

08 February 2007

Piracy Kills Music

Endelig er kampanjen Piracy Kills Music i gang, det har vi ventet på siden september 2006.

Og det er bra kampanjen er en holdnings- og informasjonskampanje, og ikke har som hovedformål å skremme med lover og fengsel. En rapport fra den amerikanske platebransjen forteller at omsetningen av musikk i deres marked, steg med hele 20 % i 2006. Samtidig melder norsk IFPI at norsk musikk har hatt et knallår, at omsetningen har økt med 4 % (opp fra 2005), til tross for en nedgang i antallet solgte album.

Enhver aksjon møtes med en reaksjon, PKN er intet unntak. På dette nettstedet er Piracy Kills No Music lansert, og her finner du de vanlige argumentene for opp- og nedlasting av musikk, samt en kort tilstandsrapport for plateselskapene. At en nedlastet sang, er en mindre solgt, er selvfølgelig ikke sant. At hver nedlastet sang innebærer salg av en annen, er like langt fra sannheten. Et eller annet sted i mellom ligger det en sannhet, og mens noen fortsetter nedlastingen, mens andre står på Platekompaniet, gjør de fleste av oss litt av begge deler. Og har sympatier og antipatier med begge parter.

At platebransjen har loven på sin side, er hevet over en hver tvil. Så spørs det hvor mye det er verdt. Kampanjen PKM innebærer etter min mening en sunn og nødvendig holdningsendring fra bransjen til egne kunder, og det skal de ha kudos for.

Kanskje klarer de seg uten jussen i det lange løp?

Labels: ,

07 February 2007

Telefonkatalogen på papir

Eniro sender i disse dager ut telefonkataloger i papirformat til alle husstander i landet. Det er etter min mening en nesten utrolig sløsing med ressurser.

Hvis du ikke ønsker å være med på denne sløsingen kan du reservere deg her: Reservasjon mot å få Telefonkatalogen og Gule Sider.

Gode elektroniske alternativ:
- Sesam
- Telefonkatalogen
- Startsiden: Telefonkataloger

Labels: ,

Historien til Web 2.0 - kort fortalt

Glimrende fire og et halvt minutt lang video av Michael Wesch som viser historien til Web 2.0: Web 2.0 ... The Machine is Us/ing Us, YouTube, (via Boing Boing).

Labels: ,

06 February 2007

Novellesamlinger

Nettstedet The Best Media in Life is Free har laget en oversikt over novellesamlinger hos Manybooks.net: Short Story Collections, Part 1, 8 jan. 2007.

Labels: ,

04 February 2007

Google Book Search

Interessant artikkel om Google Book Search i The New Yorker: Google’s Moon Shot, The New Yorker, 29. jan. 2007, (via Kottke).

Google Book Search er mildt sagt et ganske omfattende prosjekt. Google regner med at de kan skanne og ocr-lese sånn omtrent alle bøkene i verden i løpet av 10 år:
No one really knows how many books there are. The most volumes listed in any catalogue is thirty-two million, the number in WorldCat, a database of titles from more than twenty-five thousand libraries around the world. Google aims to scan at least that many. “We think that we can do it all inside of ten years,” Marissa Mayer, a vice-president at Google who is in charge of the books project, said recently, at the company’s headquarters, in Mountain View, California. “It’s mind-boggling to me, how close it is. I think of Google Books as our moon shot.”
Mer interessant enn omfanget av Google Book Search er at rettstvisten, mellom Google på den ene siden og Authors Guild og AAP på den andre siden, kan ende med at Google får monopol på publisering av opphavsbeskyttede bøker som ikke lenger er i salg:
... Both sets of plaintiffs claim that the library component of the project violates copyright law. Like most federal lawsuits, these cases appear likely to be settled before they go to trial, and the terms of any such deal will shape the future of digital books. Google, in an effort to put the lawsuits behind it, may agree to pay the plaintiffs more than a court would require; but, by doing so, the company would discourage potential competitors. To put it another way, being taken to court and charged with copyright infringement on a large scale might be the best thing that ever happens to Google’s foray into the printed word.
Google Book Search er tidligere omtalt her:
- Bøker fra Google?
- Google Shakespeare
- Om bokens digitale fremtid
- Den amerikanske forleggerforeningen saksøker Google
- Lawrence Lessig om Google Print
- Video av Google Print-debatten i NY
- Lessig foredrag
- Open Content Alliance
- Bøker fra Google

Labels: , ,

Verdens beste gitarsoloer

Videoer av verdens beste gitarsoloer: 20 Greatest Guitar Solos Ever, With Videos, CityRag, 23. jan. 2007, (via Boing Boing).

Labels: ,