0

30 October 2007

1000 beste web 2.0 applikasjoner

Lite å gjøre?

Mye å gjøre?

Her er litt mens du holder på: en liste med noens 1000 favorittapplikasjoner under web 2.0 teknologi!

Labels: , ,

23 October 2007

Universal angriper Apple

Sjefen for musikk i Universal, Doug Morris, ønsker å skaffe seg flere ben å stå på enn iTunes, når det gjelder salg av musikk over internett.

I sommer lot han være å prolongere Universals avtale med iTunes, og gikk over til månedlige avtaler med Jobs' salgskanal. Samtidig lanserte Universal et DRM-fritt samarbeid med Wal-Mart.

Nå går han enda lenger, og ønsker å få med seg blant annet Sony BMG og Warner i opprettelsen av Total Music, en alvorlig utfordrer til det hegemoniet iTunes har skaffet seg på det digitale musikkmarkedet. Morris lanserer også alternative, spennende og nye forretningsmodeller for å distribuere musikk.

Les hele saken på businessweek.com.

Labels: , ,

20 October 2007

RÅTTEmixbytteKVELD

Jeg skrev en artikkel i april 2006 om et mixtape-bytteprosjekt som arrangeres av platebutikken Tiger i Oslo. Problemstillingene som blir tatt opp der synes jeg er ganske ok formulert, og kan med hell gjentas.

Denne lille artikkelen er bare for å fortelle at konseptet lever i beste velgående, og flytter, i følge en artikkel på underskog.no, til Spasibar fra og med i dag.

Godt bytte!

Labels: , ,

16 October 2007

YouTubes antipiratverktøy

Google har nå lansert det lenge ventede verktøyet som "automatisk" skal filtrere bort beskyttede videoklipp på YouTube: Google unveils YouTube antipiracy tool, (News.com, 15. okt. 2007).

Rettighetshaverne får to valg: fjerne videoklippet eller tjene penger på videoklippet:
The automated YouTube video ID system looks at all video as it is uploaded and tries to match it with a database of visual abstractions of the copyrighted material that has been provided by content owners. If the system finds a match it will either block it, post it, or--depending upon the policy specified by the content owner--put ads on it, with the revenue being shared with the content owner.

Labels:

Ukas nest viktigste saker

Revolusjonerende saker fra de siste (fire!) ukene som vi ikke har skrevet om:

Labels: , ,

15 October 2007

IFPirater

Vi er ikke først ute, men må jo lenke til www.ifpi.com i dag vi også.

Snakker om å glemme å betale regninga!

Labels:

CreativeCommons vs. sunn fornuft

De eneretter som både norske og (for enkelthetens skyld) amerikanske opphavsmenn ønsker å håndheve, er hjemlet i eget lands lovgivning, og er således avhengig av denne for i det hele tatt å ha noe å regulere ut i fra. Et CC system må derfor være underordnet (nasjonal) lovgivning.

Mitt spørsmål er som følger: Hvilke lisensieringsmuligheter vil CC tilføre norske rettighetshavere, som ikke åndsverkloven allerede utstyrer dem med?

CC er ikke mer enn en opphavsrettsnotis (med rettskonstituerende effekt). Når man utstyrer eget verk med et av flere "CC"-emblem, har man gitt uttrykk for hva andre kan gjøre med verket sitt. Og så?

CC-lisensieringen finnes i tre forskjellige, komplementære formater, eller grensesnitt om du vil. Den kommer i et symbolsk, et menneskelig og et juridisk format. Symbolformatet alene sier lite eller ingenting, all den tid den kun består av et bilde. Vi må altså lete bak symbolet for å få vite rekkevidden av den til dette verket valgte lisensiering. Den tekniske versjonen beskriver htmlkoden for å få lagt symbolet akkurat der, på akkurat den siden. Dermed kommer man ikke utenom å lese den juridiske versjonen for å få full oversikt over hvilke rettigheter som er overdratt fra opphavsmannen, og under hvilke vilkår. Den juridiske versjonen for en av de mest brukte lisensene (Attribution-NonCommercial), er like lang som hele åndsverkloven! For et fremskritt det er å få introdusert et slikt regime for norske rettighetshavere!

Universitetslektor Gisle Hannemyr sier i et intervju med NRK 2 i dag at der opphavsretten har som utgangspunkt å begrense andres tilgang til verk, har CC som intensjon å gi tilgang. Fra et juridisk synspunkt har vel Hannemyr akkurat beskrevet normal bruk av fravikelig lovgivning, men i praksis valgt den mest kompliserte (les: amerikansk kontraktsrettslige) måten å inngå en avtale om bruk på.

Kan noen i CC-Norge fortelle meg hvorfor ikke det samme kan oppnås ved å tilføye en slik (eller lignede) passus til verket sitt:

Dette verket er beskyttet etter åndsverklovens regler. Du har likevel lov til å bearbeide og kopiere verket, så lenge det er for ikke-kommersiell bruk, og under forutsetning av at du oppgir opphavsmann og kilde på kopi og bearbeidelse.

Uten noen symboler. Uten noe firesiders tilleggsdokument. Uten noen embetseksamen.

Labels:

02 October 2007

Radiohead ber deg bestemme prisen

Radiohead har oppfylt sin platekontrakt og er nå "Bosman-band" og kan publisere musikken sin som de selv vil.

Måten de velger å gjøre det på, kan ikke beskrives som annet enn spennende, og jeg håper de får inn nok penger til at annerledesvalget fremstår som en egnet forretningsmodell.

Radiohead anser musikken som et promoteringslokomotiv for andre produkter, og ber derfor kjøperne om selv å bestemme prisen for de digitale filene de laster ned. Men samtidig selger Radiohead en større pakke, hvor prisen er satt av bandet selv. Musikkfilene skal derfor selge det andre (og egentlige?) produktet.

Artikkelen på techdirt.com som beskriver Radioheads nye markedsprofil, stiller et retorisk spørsmålstegn ved at det er et band og ikke et plateselskap som forsøker å tjene penger på denne måten.

Jeg synes det også er interessant at man kanskje må gå til et bands offisielle nettsted for å kjøpe musikk (og annet), og at denne modellen ikke bare overflødiggjør plateselskapet, men også i prinsippet iTunes og andre nettbutikker.

Se ellers vår siste artikkel om Trent Reznor, en musiker som også ser etter andre muligheter å distribuere musikk når han har oppfylt inneværende kontrakt.

Labels: , ,