0

26 May 2009

Vi tvitrer

Vi beklager at det ikke har skjedd noe særlig her den siste tiden. Både Philter og jeg har begynt å tvitre. Vi vil i framtiden kun bruke denne bloggen til å publisere lengre artikler.

Du kan følge oss på Twitter her:
- Trond Landaas: http://twitter.com/trondlandaas
- Philter: http://twitter.com/philter99/ (Eller den mer aktive, jobbrelaterte http://twitter.com/nordicons)