0

13 May 2009

Hva bokbransjen bør gjøre

Glimrende råd fra Chris Meadows til bokbransjen:
Publishers need to stop attacking the symptom of piracy, and focus their attention on the disease of the anti-consumer practices that are making legitimate e-books difficult or impossible to obtain. Until they can pay more than lip service to the idea of rational pricing and availability, disgruntled would-be customers will get what they want however they can.
Hentet fra: E-book piracy keeping pace with e-book popularity, TeleRead, 12. mai 2009.

Labels: , ,

4 Comments:

Anonymous Bjarne Buset said...

Dette syns jeg er et pussig standpunkt, Trond. Det fins vel ikke noen motsetning mellom å jobbe for gode, kundevennlige løsninger i bokbransjen og samtidig jobbe mot piratkopiering? Det må da være mulig å ha to så enkle tanker i hodet samtidig?
Jobber ikke du i Kopinor, som har som formål "å sikre de økonomiske og ideelle rettigheter til opphavsmenn og andre rettighetshavere?

13 May, 2009 09:21  
Blogger Trond Landaas said...

Mitt standpunkt grunnes på at jeg ikke tror det å "jobbe mot piratkopiering" noen sinne vil ha noen positiv effekt for åndsverkbransjen. Tvert imot tror jeg at det har en negativ effekt. De aktørene i bransjen som begynner å jobbe etter NRKbeta-doktrinen: "The only way to control your content is to be the best provider of it", vil være de som vil klare seg best.

13 May, 2009 09:51  
Blogger Bjarne Buset said...

OK, da bekjenner vi oss rett og slett til forskjellig tro, og får gjøre som kristne og muslimer, prøve så godt vi kan å holde gående en sivilisert dialog. Jeg gjør et nytt forsøk på å få lagt inn lenke til bloggen min korrekt, så kan evt. nysgjerrige lese kapitler av mitt evangelium der.

13 May, 2009 10:33  
Anonymous PDF Creator Suite said...

I think the book industry should Create PDF Files of all books available so people can read them on devices like the Kindle or even a laptop. Users should pay per device for the PDF file, and this would also allow home-publishers to create their own e-books using a program like Best PDF Creator.

23 June, 2010 05:46  

Post a Comment

<< Home