0

27 February 2008

TV-revolusjonens begynnelse?

Bak en forferdelig dårlig nettside ligger P2P-Next, som ser ut som et meget spennende felles-europeisk tv-prosjekt.

P2P-Next har akkurat fått bevilget 19 millioner euro for å forske på bruk av Peer-to-Peer-teknologi (P2P) til distribusjon av fjernsyn via Internett.

Ved hjelp av Peer-to-Peer teknologi, sosiale nettverk og nye forretningsmodeller vil testbrukere alt i 2009 kunne koble TV og Internett sammen. Norut er eneste norske partner i konsortiet og skal selv forske for over 6.5 millioner kroner. Spennende er det også at prosjektet har en åpen tilnærming til deling av resultater. All kjerneteknologien vil bli tilgjengelig som åpen kildekode programvare, noe som kan fremme nye forretningsmodeller.

Du kan lese Noruts beskrivelse av og rolle i prosjektet her.

Labels: ,

22 February 2008

Ukas nest viktigste saker

Revolusjonerende saker fra de siste ukene som vi ikke har skrevet om:

Labels: , ,

20 February 2008

Digital musikk - Windows style

Windows er fullt av lyder du ikke vil høre, men har du et imponerende stykke musikk laget av de samme lydene.

Noen har fortsatt for mye tid på hendene sine.

Labels: , ,

12 February 2008

Om Danmarks implementering og tolking av Infosocdirektivet

Oscar Swartz, den svenske superbloggeren (som vi tidligere har lenket til i anledning saken mellom IFPI, The Pirate Bay og Tele2) kommenterer i sin siste bloggpost det rettslige grunnlaget i saken mellom Tele2 og IFPI.

Tele2 har tidligere uttalt at dette er en sak mellom IFPI og TPB, og at dette er grunnen til at de ønsker å forfølge saken: ikke bland inn oss, rett og slett.

Men Swartz har et godt poeng i at saken må prøves i lys av lovligheten av den danske implementeringen av artikkel 5.1 i Infosocdirektivet, og ikke fordi Tele2 anser å ha havnet mellom en stein og et hardt sted.

Kort og tabloid gjengitt, men vi anbefaler å lese Swartz' egen artikkel.

Labels: , ,

11 February 2008

ISP'ene står samlet mot IFPI

I den tidligere omtalte saken mellom IFPI og Tele2 (eller The Pirate Bay, om du vil), var det noe uklart om Tele2 ville komme til å forfølge saken.

ISP'ene er under stort press, noe de også har tatt konsekvensen av, og påkjært kjennelsen fra den danske Fogedretten.

I tillegg uttaler Ib Tolstrup, direktør i brancheorganisationen Telekommunikations-industrien, at bransjen står samlet i denne saken. Og det må være et skudd for baugen for IFPI, som hadde håpet på mer hjelp fra ISP'ene i året vi er inne i.

Og da står vi kanskje fremfor et skikkelig sjøslag!

Labels: , ,

07 February 2008

IFPI vs. The Pirate Bay

Tele2 i Danmark ble for kort tid tilbake dømt til å blokkere egne kunder ute fra nettstedet The Pirate Bay. IFPI har i sin årsrapport for 2008 utpekt inneværende år til det året ISP'ene tar ansvar for blant annet ulovlig opp og nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er i det hele tatt et stort press mot ISP'ene for tiden.

Her hadde jeg tenkt å skrive mangt og meget om denne saken, men så fant jeg bloggen til Oscar Swartz, som egentlig skriver det jeg hadde hatt lyst til å skrive.

Så: klikk dere videre, men vær forberedt på å bli satt dypt inn i materien.

Labels: , ,