0

31 October 2006

Gjennomgang av Copiepressesaken

The Register presenterer i artikkelen "Is Google legal?" en relativt omfattende analyse av de rettslige aspektene ved saken mellom Google og Copiepresse, en sak WTTR sist omtalte 23. oktober i år.

Struan Robertson gjør greit rede for situasjonen, men jeg synes han, som enkelte andre, bruker Blake A. Field vs. Google som en større og viktigere rettskilde enn den fortjener. Robertsen siterer blant annet denne omtalen av saksøkeren Blake A. Field fra dommen:

"...decided to manufacture a claim for copyright infringement against Google in the hopes of making money from Google’s standard practice...".

For meg innebærer dette blant annet at avgjørelsen, som er fra en lavere instans på andre siden av Atlanteren, ikke har veldig stor vekt i f. eks. saken mellom Google og Copiepresse.

Avgjørelsen i tvisten mellom Copiepresse og Google kommer nok til å sette en litt annen presedens enn hva som er tilfellet for den litt forkomne advokat/forfatter Field.

30 October 2006

Remixkonkurranse

Worth1000.com har de hatt en konkurranse som gikk ut på å fjerne menneskene fra fotografier fra kjente filmer. Som et resultat vil kun døde objekter bli igjen i bildet, og spørsmålet er om du klarer å gjette hvilke mennesker som er fjernet.

At hele konkurransen går ut på å 1) fremstille eksemplar av opphavsrettslig beskyttet materiale, 2) bearbeide dem for så å c) gjøre dem tilgjengelige for allmennheten, er ikke noe hinder!

(Via BoingBoing)

28 October 2006

Slik lager du din egen MySpace-side

Lore Sjöberg beskriver hvordan han laget sin egen, ikke akkurat seriøse, MySpace-side:
- MySpace Avoidance Fails Miserably, Wired News, 18. okt. 2006.
- MySpace, Now With Random Crap, Wired News, 25. okt. 2006.

I fill out the About Me section, attempting -- as all people who fill out About Me sections do -- to make my life sound more interesting than it is. I can't relate the whole thing here, but it involves sunspots and goblin kings.

There's something missing from my MySpace page, though. It's ugly, sure, but it's only ugly in the same way as any default MySpace page. If I want to be a part of the MySpace hive mind, I need to upgrade to truly unreadable. Next week we'll take a look at the garish fruits of my efforts.

Resultatet er imponerende: Lore Sjöbergs MySpace.

Bøker fra Google?

Google feirer Halloween med en portal til Scary Stories hentet fra Google Book Search. Som vanlig finnes det ingen historier å lese hos Google hvis du holder til i Norge.

Ikke at det betyr noe særlig. Google skanner inn bøker i dårlig kvalitet og publiserer dem bare i pdf-format. Da er det mye bedre å lese de samme bøkene på Manybooks.net slik TeleRead anbefaler: Halloween books at Google, TeleRead, 26. okt. 2006.

Link: Manybooks.net.

27 October 2006

IFPI Danmark vs. Tele2

Dommer Larsen i Københavs byretts fogedsavdeling avsa 25. oktober en kjennelse (pdf) som har satt sinn i kok rundt omkring i verden.

IFPI Danmark har sett seg lei på at Allofmp3 selger musikk ulisensiert til en alt for billig penge, men sliter med å få stanset det russiske nettstedet. På vanlig vis skal nedlasting stanses med lov i hånd, og IFPI Danmark tok derfor ut påstand om midlertidig forføyning, i den hensikt å få ISP'en Tele2 til å blokkere allofmp3 for sine kunder. Og IFPI Danmark fikk utrolig nok medhold.

Retten finner det sannsynliggjort at allofmp3s ikke har de fornødne tillatelser fra IFPI Danmarks medlemmer, og at den russiske hjemmeside har danske kunder. Retten finner også at Tele2 objektivt krenker de opphavsrettigheter IFPI Danmark administrerer gjennom Tele2s overføring av data fra allofmp3 til Tele2s kunder. Etter dommerens mening kommer ikke den danske
åndsverklovens § 11a til anvedelse fordi den forutsetter "at eksemplarfremstillingen sker på grundlag af et lovligt forlæg". Dette kan etter min mening ikke være korrekt anvendelse av loven. Lovens vilkår er formulert slik:

"...udelukkende har til formål at muliggøre enten en mellemmands transmission af et værk i et netværk mellem tredjemænd eller en lovlig brug af et værk og..."

Disse er vel alternative vilkår, og ikke kumulative?

Etter enkeltes mening medfører avgjørelsen innføring av sensur av internett til Danmark, og det kan jeg forstå. Samtidig som det er vanskelig for en ISP å ha oversikt over trafikken på internett, er jeg skeptisk til om det er riktig å pålegge ISP en slikt ansvar.

Dersom IFPI Danmark anser allofmp3s virksomhet for ulovlig, må de stanse allofmp3, og ikke løpe rundt etter alle andre. Det er feigt, det er forvirrende for folk flest, og dette er ikke med på å fremme respekten for opphavsretten i et langsiktig perspektiv. (I dommen er det også referert til en undersøkelse foretatt av et reklamebyrå, og de konkluderer blant annet med at "[O]ver 1/3 er i tvivl om, hvorvidt Allofmp3 er en lovlig tjeneste, mens 86 % mener, at tjenesten er lovlig". Respekt!)

For meg fremstår det også som noe vanskelig å forstå at dommeren i sin proporsjonalitetsvurdering legger så liten vekt at f. eks IFPIs søsterorganisasjon i Russland ikke gjør stort, eller at IFPI Danmark ikke forfølger det amerikanske selskapet som administrerer allofmp3s navneserver. (Den russiske avdelingen av IFPI har avgitt en erklæring i sakens anledning, men jeg
kan ikke se at IFPI har noen russisk avdeling?)

To positive sider ved denne saken: For det første er den norske versjonen av
åndsverklovens § 11a utformet på en annen måte, slik at en frifinnelse fremkommer som et klarere resultat. For det andre er kjennelsen anket, slik at saken vil få en ny, og muligens bredere behandling.

Labels: ,

26 October 2006

Lag Roy Lichtenstein-kunst med Photoshop

Har du lyst til å lage noen fiffige versjoner av egne fotografier, kanskje en julegave til en som står deg nær, anbefaler jeg deg å sjekke denne siden. Her viser Melissa Clifton deg steg for steg hvordan du lager Lichensteinversjoner av bildene dine. Veldig stilig!

(Via BoingBoing)

Stadig mer gratis musikk på internett

Her er tre artikler fra de siste 14 dagene omhandlende gratis musikk:
- Lytt gratis til mengder av kjent musikk, Digi.no, 20. okt. 2006.
- Pandora or Last.fm? Take your pick, Playlist, 18. okt. 2006.
- Listen and Share and Download free Music, Digg, 12. okt. 2006

25 October 2006

Charles Darwin Online

Ganske bra samling av tekster og bilder av Charles Darwin dette: The Complete Work of Charles Darwin Online, (via BBC News).

This site contains every Darwin publication as well as many of his handwritten manuscripts. All told there are more than 50,000 searchable text pages and 40,000 images.

Om Charles Darwin i Wikipedia.

23 October 2006

Copiepresse fortsetter kampen

Copiepresse, som representerer aviser i Belgia, fortsetter sin kamp mot søkemotorene i verden. For noen uker siden slo de Google i retten, de forhandler med MSN, og har sett seg ut Yahoo! som neste mål.

Jeg synes det var litt rart at Margaret Boribon, Copiepresses generalsekretær, så det som en stor seier at belgiske aviser ikke lenger dukker opp i Googles søkemotor, verken den vanlige, eller GoogleNews.

I en podcast fra
OUT-LAW Radio sier hun at "The law is the law". Jeg synes fortsatt dette er litt som å insistere på å fortsette inn i krysset, all den tid den store traileren faktisk har vikeplikt. Poenget er ikke at Google er stor og sterk som en trailer, men at det rett og slett ikke alltid er sunt å hevde at rett skal være rett.

Google er flinke til å balansere og kanskje flytte på grenser i samme øyeblikk, men jeg sliter med å se hva de belgiske avisene oppnår også på lang sikt i denne saken. De forhandler med MSN, men skal Google, MSN og Yahoo! (og andre søkemotorer) forhandle med alle lands avisorganisasjoner for å kunne vise aviser i sine søk?

På bloggen
Searchenginewatch har de fått mrs. Boribon i tale, og det er interessant lesing. På Wikipedia kan du få en kort, praktisk innføring i robots.txt, og lese videre i bloggen hvorfor Boribon i utgangspunktet ikke synes dette er en god nok løsning.

Labels: , ,

22 October 2006

Intervju med Richard Dawkins

Bra intervju med Richard Dawkinks om hans siste bok The God Delusion i Salon: The flying spaghetti monster, 13. okt. 2006.
The British scientist is religion's chief prosecutor -- "Darwin's rottweiler," as one magazine called him -- and quite likely the world's most famous atheist.

I think a case can be made that faith is one of the world's great evils, comparable to the smallpox virus but harder to eradicate.

But to teach children that it is a fact that there is one god or that God created the world in six days, that is child abuse.
PS: TedTalks-foredrag av Richard Dawkins fra 2005 som er verdt å få med seg: Queerer Than We Suppose: The strangeness of science.

(Via Boing Boing.)

19 October 2006

AllOfMP3.com: Musikkindustriens Nordkorea?

Er det en ny kald krig på gang? Mellom USA, med RIAA og Visa på den ene siden, og AllOfMP3 og Russland på den andre: AllofMP3.com blir gratis, ITavisen, 18. okt. 2006.
Den Russiske nedlastingstjenesten hevner seg på Visa og platebransjen. Nå lanserer de en gratis, reklamefinansiert musikktjeneste.
Link: AllOfMP3: Music for Masses.

Oppdatering: Blacklisted AllofMP3 slams ‘capricious’ Visa and Mastercard, The Register, 19. okt. 2006.

18 October 2006

Reiseguide til Second Life

Wired Magazine har laget en reiseguide til webens kuleste sted: Wired Travel Guide: Second Life.

The New Yorker

Jeg er helt enig med Jason Kottke i dette:

Praise be! The New Yorker seems to have reversed their position on splitting their articles up into multiple pages...the articles from this week's issue all seem to be one-pagers (for example). Nice work.

Link til artikkel i Kottke, 17. okt. 2006.

Les om The New Yorker i Wikipedia.

13 October 2006

Platecoverremiksing

Meget bra video satt sammen av forskjellige platealbum: Album Cover Apocalypse, Wired News, 12 October 2006.

Times Reader

Norsk Bibliotekforening har latt seg imponere av den nye Times Reader: Se også - henvisninger til mer om mye, 9. okt. 2006.
... så raste det inn et tilbud om å laste ned et nytt avisleseprogram, Times Reader, for avisa New York Times. Nå har vi brukt det noen dager, og den smule uro vi tidligere i uka hadde på vegne av papiravisa har økt betraktelig.

Jeg er ikke like imponert. Times Reader gjør en god jobb i å etterligne en papiravis, men en papiravis er etter min mening ikke særlig bra. En papiravis, og Times Reader, mangler slike webloggverktøy som: linker til internett, mulighet for å kommentere og en fast adresse som det kan linkes til. Imidlertid: Hvis du foretrekker New York Times fremfor internett, og liker å få presentert teksten du skal lese i spalter kan dette være noe for deg.

Link: Times Reader

12 October 2006

Internet - det nyeste nye!

Jeg kom over en artikkel skrevet av advokat Ola Kristian Hoff fra 1995, med den besnærende tittelen "Introduksjon til Internet".

Det er utrolig gøy å lese om nyheter og spådommer i retrospekt, og jeg synes Hoff kommer godt ut av det.

I artikkelens site avsnitt tillater han seg å spå om fremtiden, og han er vel noe forsiktig når han skriver at "Det er heller ikke spesielt tvilsomt at alle vil høre mer om Internet i tiden fremover."

Det er vel en spådom som står seg også i dag.

NorwayLive

YouTube, et av de mest besøkte nettstedene i verden, har fått en norsk klone: NorwayLive, (via Hardware.no).

11 October 2006

The Hype Machine

The Hype Machine er et nettsted som søker etter musikk i MP3-blogger. Jeg har ennå ikke rukket å teste ut dette skikkelig, men jammen høres det bra ut: Capturing the buzz, CNN Money, 9. okt. 2006.

Her er noen sitater:

The Future of all media.

The best thing to happen to music since the Rolling Stones!

Kazaa has been shut down, but now someone has taken its space.

Prepare to click on something that will change your life.

Wilson maintains that the service might become the "Technorati for music." To me, that seems too modest. With a little imagination and daring, the Hype Machine (or something like it) could evolve into the single indispensable site in the Webified world of music.

Link: The Hype Machine.

Gode fornærmelser

Mange bra fornærmelser her: Insults - they just don't make them as they used to, Reluctant Nomad, 26. sep. 2006:

"I am enclosing two tickets to the first night of my new play, bring a friend... if you have one."
George Bernard Shaw to Winston Churchill.

"Cannot possibly attend first night, will attend second...if there is one."
Winston Churchill, in response.

08 October 2006

Optiske illusjoner

Fint læreverk om hvordan hjernen ser feil: 67 Optical Illusions & Visual Phenomena, (via Digg).

Pling plong musikk?

Apropos ultimafestivalen som pågår i Oslo nå: Whitney Music Box, (via Digg).

05 October 2006

Internett-TV på alvor

Janus Friis and Niklas Zennström, personene bak Kazaa og Skype, er snart klar med sitt neste prosjekt: Skype's Venice Project Revealed, BusinessWeek Online, 5. okt. 2006:

To get started, users need to download a piece of software from the Web and install it on their PCs. When they boot up, the software will connect to the Web and open a full-screen window displaying "near high-definition" quality video images.

While the software turns your PC screen into something that looks a lot like your TV, the capabilities go far beyond anything you'll experience in your den. Jiggle your computer mouse, and a variety of tools appear along the edges of the screen, even as the video continues to play. At the bottom of the screen, there are controls like those on a DVD player, including stop, pause, and fast-forward, as well as a search window to find new videos. An image on the left includes a menu of preset channels. And on the right, there's a set of interactive tools that let you share video playlists with friends or family. An image at the top of the screen identifies the channel and the name of the clip you're watching. All of the images can be expanded by clicking on them with a mouse.

Høres meget lovende ut dette. Kanskje jeg snart slipper å abonnere på programpakker fra UPC med dusinvis av programmer jeg ikke er interessert i?

04 October 2006

OnLibri.dk

OnLibri.dk er et dansk fagbokforlag som gir ut gratisbøker finansiert med reklame:

OnLibri har i dag mandag den 11. september lanceret Danmarks eneste
gratisbogforlag.

Her på hjemmesiden kan du downloade gratis faglitteratur indenfor en lang række forskellige områder. Alle bøger ligger online, hvor du nemt, gratis og uden brugerregistrering kan downloade bøgerne i PDF.

Link: OnLibri.dk.

02 October 2006

Gode og dårlige bøker

Syphilia Morgenstierne fortsetter sin kamp mot innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, (tidligere omtalt her), med å anbefale bøker som Norsk kulturråd ikke har kjøpt inn til bibliotekene, og sammenligne de med bøker som har blitt kjøpt inn: Før frostnettene: Gode og dårlige bøker.