0

20 March 2006

Blake A. Field vs. Google Inc.

I en sak mot advokat og forfatter Blake A. Field, blir Google frikjent for brudd mot amerikansk opphavsrettslovgivning for sin cached-funksjon. Google var saksøkt både for ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av verk som Blake hadde laget og lastet opp på sitt personlige nettsted, men frikjent på begge punkter.

Google påberopte seg både Implied license og Fair Use som grunnlag for sitt forsvar. Vi kommer kun til å kommentere det første grunnlaget i denne omgang.

Retten etablerer først gjennom en case-law gjennomgang rettsgrunnlaget for Googles forsvar, og uttaler at man kan påberope seg en lisens (samtykke) som forsvar mot påstander om brudd på opphavsrett. Dommeren sier deretter at en lisens ikke må være uttalt, men kan baseres på opphavsmannens stillhet, der denne kjenner til bruken og oppfordrer til den (encourages it).

Retten henviser deretter til Googles internettekspert,
Dr. John Levine, som i bevisførselen har gjort rede for bruken av metatags i nettsider. Levine gjør det klart at metatags er en enkel, kjent og industrielt anerkjent (highly publicized and well-known industry standard) metode for nettsteder som ønsker å unngå å bli enten indeksert eller hurtigbufret.

Dommeren legger deretter vekt på at Blake kjente til dette, lot være å gjøre noe med det, og at det implisitte samtykke dermed var å anse for avgitt.

Etter det som har vært skrevet og ment om
implisitt samtykke (det meste på papir, men vi har referert fra en forelesning Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad holdt i september 2005) i Norge det siste året, synes jeg at standarden for hva som kan lisensieres gjennom dette grunnlaget, settes på en fornuftig nivå. Her gir den vurderingen dommeren gjør mening til doktrinen om det implisitte samtykke.

Dommeren er også innom
DMCA, section 512(b)(1), og sier at Google, som sletter alt de cacher etter 14 til 20 dager, er i tråd med nevnte bestemmelse. Dommeren anser dette som "intermediate and temporary storage". Kan åndsverklovens § 11a tolkes i denne retningen også?

Du kan lese hele dommen, litt om crawlerblocking og korte kommentarer om saken
her.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home