0

10 March 2006

Lov og orden i cyberspace

Hele februarutgaven av peer review nettstedet First Monday handler om loven på internett. Temaene spenner fra hvordan kjøp av "fast eiendom" i en virtuell verden som Second Life foregår, til diskusjon om vi trenger egne lover for samhandling på internett. Mye å lese og ganske komplisert, men også interessant: Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace, Ten Years Later, First Monday, Volume 11, Number 2 — 6 February 2006.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home