0

31 October 2006

Gjennomgang av Copiepressesaken

The Register presenterer i artikkelen "Is Google legal?" en relativt omfattende analyse av de rettslige aspektene ved saken mellom Google og Copiepresse, en sak WTTR sist omtalte 23. oktober i år.

Struan Robertson gjør greit rede for situasjonen, men jeg synes han, som enkelte andre, bruker Blake A. Field vs. Google som en større og viktigere rettskilde enn den fortjener. Robertsen siterer blant annet denne omtalen av saksøkeren Blake A. Field fra dommen:

"...decided to manufacture a claim for copyright infringement against Google in the hopes of making money from Google’s standard practice...".

For meg innebærer dette blant annet at avgjørelsen, som er fra en lavere instans på andre siden av Atlanteren, ikke har veldig stor vekt i f. eks. saken mellom Google og Copiepresse.

Avgjørelsen i tvisten mellom Copiepresse og Google kommer nok til å sette en litt annen presedens enn hva som er tilfellet for den litt forkomne advokat/forfatter Field.

1 Comments:

Blogger Philip said...

Takk for kommentaren på min blogg.

Jeg vil gjerne ha din tilbakemelding vedrørende patenter på internett: http://philiplund.blogspot.com/2006/11/patentsknader-og-internetts-fremtid.html

07 November, 2006 15:36  

Post a Comment

<< Home