0

28 August 2008

Atlantic vs. Howell - format C

I det som kunne blitt en prinsippavgjørelse (i USA) over krav til innholdsleverandørenes bevis mot påståtte fildelere, har saksøkte gjennom en noe pinlig avsløring av bevisødeleggelse, gitt saksøker seieren.

Spørsmålet i saken mellom Atlantic (RIAA) og Howell var om det var nok å tilgjengeliggjøre opphavsrettslige filer i shared-folderen i fildelingsprogramvaren, eller om Atlantic også måtte bevise at filene faktisk var lastet opp fra Howells datamaskin. Howell påstod at filene var til hans npersonlige bruk, og derfor ikke innebar noen opphavsrettskrenkelse. I april i år fikk ikke Atlantic medhold i sitt hoveargument, nemlig at tilgjengeliggjøringen var nok.

Etter dette skulle saken opp til hovedforhandling, men dette blir det nå mest sannsynlig ikke noe av. I følge et av RIAAs prosesskriv, skal Howell ikke bare ha avinnstallert KaZaa og slettet alle filene som lå der, men også lastet ned og brukt et file-wiping program, samt slettet alle logger tilknyttet KaZaa på sin datamaskin.

Dommeren var enige med RIAA i at ødeleggelsen av såpass viktige bevis for saken er bevis nok i seg selv, og Howell sitter dårlig i det.

Om Howell virkelig hadde en så dårlig sak, burde han ha gitt seg før.

Labels: , ,

27 August 2008

Notice and takedown vs. Fair Use

I februar i fjor lastet en mor opp et videoklipp på YouTube av barnet sitt som danser til Prince's "Let's go crazy". Prince og hans selskap Universal likte dette svært dårlig, og ba YouTube fjerne videoen på grunn av brudd på Universals opphavsrettigheter. Som beskrevet i DMCAs regler om "Notice and takedown" fjernet YouTube klippet, og ga moren beskjed om grunnene for fjerningen.

Noe moren ikke fant seg i, all den tid hun mente en slik bruk av musikken måtte være hjemlet under den transatlantiske Fair Use - doktrinen. Moren gikk deretter til sak mot Universal, med påstand om at feilaktig fremstilling og fortolkning av reglene om notice and takedown Universal hadde ikke vurdert om publiseringen av klippet kunne hjemles under Fair Use), samt påstand om krenkende inngrep i hennes avtale med YouTube.

Universal krevde saken avvist og påstod at en slik vurdering ble alt for ressurskrevende, og ville frata rettighetshaverne muligheten til å raskt slå ned på potensielle rettighetsbrudd.

Dommer Fogel (District Court for the Northern District of California) dømte i favør av Lenz, og uttaler
A good faith consideration of whether a particular use is fair use is consistent with the purpose of the statute. Requiring owners to consider fair use will help “ensure[] that the efficiency of the Internet will continue to improve and that the variety and quality of services on the Internet will expand” without compromising “the movies, music, software and literary works that are the fruit of American creative genius.” Sen. Rep. No. 105-190 at 2 (1998).

Du kan lese hele dommen her.

Labels: , ,

26 August 2008

Ukas nest viktigste saker

Revolusjonerende saker fra i sommer som vi ikke har skrevet om:

Labels: , ,