0

28 August 2008

Atlantic vs. Howell - format C

I det som kunne blitt en prinsippavgjørelse (i USA) over krav til innholdsleverandørenes bevis mot påståtte fildelere, har saksøkte gjennom en noe pinlig avsløring av bevisødeleggelse, gitt saksøker seieren.

Spørsmålet i saken mellom Atlantic (RIAA) og Howell var om det var nok å tilgjengeliggjøre opphavsrettslige filer i shared-folderen i fildelingsprogramvaren, eller om Atlantic også måtte bevise at filene faktisk var lastet opp fra Howells datamaskin. Howell påstod at filene var til hans npersonlige bruk, og derfor ikke innebar noen opphavsrettskrenkelse. I april i år fikk ikke Atlantic medhold i sitt hoveargument, nemlig at tilgjengeliggjøringen var nok.

Etter dette skulle saken opp til hovedforhandling, men dette blir det nå mest sannsynlig ikke noe av. I følge et av RIAAs prosesskriv, skal Howell ikke bare ha avinnstallert KaZaa og slettet alle filene som lå der, men også lastet ned og brukt et file-wiping program, samt slettet alle logger tilknyttet KaZaa på sin datamaskin.

Dommeren var enige med RIAA i at ødeleggelsen av såpass viktige bevis for saken er bevis nok i seg selv, og Howell sitter dårlig i det.

Om Howell virkelig hadde en så dårlig sak, burde han ha gitt seg før.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home