0

27 August 2008

Notice and takedown vs. Fair Use

I februar i fjor lastet en mor opp et videoklipp på YouTube av barnet sitt som danser til Prince's "Let's go crazy". Prince og hans selskap Universal likte dette svært dårlig, og ba YouTube fjerne videoen på grunn av brudd på Universals opphavsrettigheter. Som beskrevet i DMCAs regler om "Notice and takedown" fjernet YouTube klippet, og ga moren beskjed om grunnene for fjerningen.

Noe moren ikke fant seg i, all den tid hun mente en slik bruk av musikken måtte være hjemlet under den transatlantiske Fair Use - doktrinen. Moren gikk deretter til sak mot Universal, med påstand om at feilaktig fremstilling og fortolkning av reglene om notice and takedown Universal hadde ikke vurdert om publiseringen av klippet kunne hjemles under Fair Use), samt påstand om krenkende inngrep i hennes avtale med YouTube.

Universal krevde saken avvist og påstod at en slik vurdering ble alt for ressurskrevende, og ville frata rettighetshaverne muligheten til å raskt slå ned på potensielle rettighetsbrudd.

Dommer Fogel (District Court for the Northern District of California) dømte i favør av Lenz, og uttaler
A good faith consideration of whether a particular use is fair use is consistent with the purpose of the statute. Requiring owners to consider fair use will help “ensure[] that the efficiency of the Internet will continue to improve and that the variety and quality of services on the Internet will expand” without compromising “the movies, music, software and literary works that are the fruit of American creative genius.” Sen. Rep. No. 105-190 at 2 (1998).

Du kan lese hele dommen her.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home