0

10 June 2008

Virgin Media - et eksempel på vertikal integrasjon

Virgin Media har som første britiske ISP gått med på å bistå innholdsbransjen i deres kamp mot ulovlig opp- og nedlasting av film og musikk.

Hjelp fra ISP'ene til håndhevelsen av rettigheter, noe politiet hittil ikke har prioritert høyt, har i lengre tid vært innholdsleverandørenes endelige løsning. Både faktisk og politisk har ISP-involvering vært en berg- og dalbane så langt. Sånn sett rpresenterer vel ikke Virgin Medias involvering seg som noe annet en et berg eller en dal, avhengig av hvilkte standpunkt man har til ISP som internettpoliti.

Jeg synes det mest interessante her er Virgin Medias interessekonflikt/sammenfall. Virgin Media er ikke bare en ISp, men er (minst) også en ISP. Altså en vertikal integrasjon, som det heter på konkurransespråket. Og det vil vi nok se mer av i fremtiden, også på dette området. ISP'ene kan føle påtrykk fra flere enn utenforstående rettighetshaverorganisasjoner: også innad i større konsern som Virgin Media er, vil det kunne være bedriftsøkonomisk lønnsomt å gå på akkord med mer prinsipielle standpunkt, som f. eks. motviljen til å være internettpoliti.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home