0

14 May 2008

Lover og opphavsrett

I Norge har vi en egen lovbestemmelse (åndsverkloven § 9) som tillater både eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av lover og forskrifter. Så lenge disse er for åndsverk å regne, er en slik bestemmelse nødvendig. Og det er selvfølgelig ønskelig at dette norske operativsystemet er tilgjengelig for så mange som mulig, på en så enkel måte som mulig.

Men sånn er det ikke over alt i verden.

I staten Oregon nektet myndighetene først spredning av statens egne lover. Nå har de besinnet seg noe, og tillater spredning, men under så strenge vilkår, at det er tvilsomt om brukerne vil falle til ro med tilbudet. Sak venter?

Les mer på ArsTechnica.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home