0

01 May 2008

Samspill - et løft for rytmisk musikk

Navnet skjemmer ingen, og "Samspill - et løft for rytmisk musikk" er undertittelen på Stortingsmelding nr. 21 i 2007-2008 (pdf). I tillegg til å omtale Kulturdepartementets forespørsel til Personvernkommisjonen om deres syn på utlevering av personopplysninger i kampen mot ulovlig fildeling (se pkt. 3.3 Plate- og fonogrambransjen), beskriver den regjeringens politikk på området slik:
Med meldingen ønsker regjeringen å legge til rette for at rytmisk musikk likestilles med andre musikkuttrykk hva gjelder anerkjennelse og betydning. Sjangrene som denne meldingen omfatter, har et bredt publikum og betyr mye for folks kuluropplevelser. Sjangrene bidrar også til viktig nyskaping og utvikling. Derfor må de ha en plass i kulturpolitikken som er likeverdig med andre musikksjangre.
Og dermed er meldingen et must-read for alle oss som er glad i musikk med rytme.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home