0

14 April 2008

Privatkopiering - mer omfattende enn piratkopiering?

En ny undersøkelse viser at kopiering til privat bruk, som er lovlig, kan innebære en større trussel og påvirkning av bransjen enn den ulovlige fildelingen.

Og det er klart at dagens teknologi gir oss muligheten til å kopiere nesten hva som helst fra hvem som helst, hvor og når som helst, om vi ønsker. Hvor skadelig det er for bransjen, vil blant annet kunne kommer an på om privatkopieringen hindrer et salg. Om dette høye tallet er endret etter at det mye av det DRM-baserte musikktilbudet er faset ut, tviler jeg på. Så gode DRM løsninger har vel neppe blitt presentert for oss kjøpere.

At undersøkelsen kommer akkurat nå, er kanskje ikke helt tilfeldig. Det foregår for tiden et arbeid i EU, som skal utrede hvordan kompensasjon for kopiering til privat bruk har fungert i de forskjellige EU landene, og om det er behov for endringer. Du skal ikke se bort fra at Kommisjonen vil komme frem til at det kanskje er akkurat det.

Labels: ,

2 Comments:

Anonymous Cavey said...

Privatkopiering:
Vel... Hvis jeg kopierer en cd fra en kompis av meg, så må nødvendigvis denne kompisen (eller en av hans bekjente) ha kjøpt cden først. Denne cden lages kanskje et par kopier av + at kopiene blir kopiert et par ganger også. Det er grenser for hvor mange av kompisene og kompisene av kompisen som bare MÅ ha akkurat denne CDen.

Piratkopiering:
Her er det en som kjøper eller får en CD. Man slipper å stresse for å fysisk kopiere en CD-plate. Denne kopieres og distribueres til ufattelig mange. I dette tilfellet trenger hverken jeg eller noen jeg kjenner å kjøpe CDen.

Ødelegger privatkopiering virkelig mer enn piratkopiering?

14 April, 2008 20:49  
Blogger Philter said...

Takk for kommentar!

To ting:

For det første omtaler artikkelen jeg har lenket til privatkopiering som ulovlig kopiering; det er ikke riktig i Norge.

For det andre kan forklaringen være at mens det kun er et fåtall av de totale internettbrukerne som driver med ulovlig opp- og nedlasting, mens privatkopiering er en mer utbredt øvelse, og har altså et større omfang. Jeg kan tenke meg at vennekopiering er mer kvalitativ, som du også er inne på, og at det fra en erstatningsvinkel er mer sannsynlig at en vennekopiering medfører et tapt salg enn en nedlasting fra nettet.

Men rene spekulasjoner, og en godt timet rapport!

15 April, 2008 08:22  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home