0

27 February 2008

TV-revolusjonens begynnelse?

Bak en forferdelig dårlig nettside ligger P2P-Next, som ser ut som et meget spennende felles-europeisk tv-prosjekt.

P2P-Next har akkurat fått bevilget 19 millioner euro for å forske på bruk av Peer-to-Peer-teknologi (P2P) til distribusjon av fjernsyn via Internett.

Ved hjelp av Peer-to-Peer teknologi, sosiale nettverk og nye forretningsmodeller vil testbrukere alt i 2009 kunne koble TV og Internett sammen. Norut er eneste norske partner i konsortiet og skal selv forske for over 6.5 millioner kroner. Spennende er det også at prosjektet har en åpen tilnærming til deling av resultater. All kjerneteknologien vil bli tilgjengelig som åpen kildekode programvare, noe som kan fremme nye forretningsmodeller.

Du kan lese Noruts beskrivelse av og rolle i prosjektet her.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home