0

30 January 2008

Fildeling og personvern - del II: Promusicae vs Telefónica de España

Vi skrev i august i fjor om det nye EU-direktivet om håndheving av immaterielle rettigheter, og hvordan dette satte til side personvern til fordel for rettighetshavernes økonomiske interesser. Vi skrev blant annet:
I en rapport vedrørende håndhevelsesdirektivet som nylig skulle implementeres i svensk rett, konkluderer EUs generaladvokat Juliane Kokott i ett 40 siders dokument blant annet med at integriteten til brukere veier tyngre enn rettighetshavernes interesser.
Den samme Juliane Kokott har nå vært med og bestemt at den spanske ISP-en Telefónica de España ikke behøver å oppgi navnene på sine fildelene kunder til spanske rettighetshavere:
- EU court P2P ruling may bolster case for ISP-level filtering, (Ars Technica, 29. jan. 2008).
- EU: Opphavsrett må vike for personvernet, (Digi.no, 30. jan. 2008).
- Sverige får bestämma själv om fildelarjakt, (NyTeknik, 29. jan. 2008).

Det kan dermed se ut som Sveriges nye fildelingslov, som skulle gi rettighetshaverne mulighet til å etterforske ulovlig fildeling på egenhånd, har fått ennå et skudd for baugen.

I Norge har IFPI Norge (gjennom advokatfirma Simonsen) hatt konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger. Denne konsesjonen varte etter det vi vet fram til nyttår. Nå ser det ut til at vi skal få se resultatet av den: Nå skal du tas, (Teknofil, 29. jan. 2008). Som vi skrev i august 2007: Kanskje kommer diskusjonen om fildeling og personvern opp for alvor også i Norge snart?

Du kan lese hele dommen her: Case C-275/06.

Oppdatering: Siste setning i dommen gir deg selve essensen:
... Further, when implementing the measures transposing those directives, the authorities and courts of the Member States must not only interpret their national law in a manner consistent with those directives but also make sure that they do not rely on an interpretation of them which would be in conflict with those fundamental rights or with the other general principles of Community law, such as the principle of proportionality.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home