0

23 January 2008

IP adressen er en personopplysning

Tysklands kommisjonær for databeskyttelses, Peter Scharr, slo denne uken fast at European Union’s Group of Data Privacy Regulators anser at IP-adresser i utgangspunktet er å anse som personopplysninger, med de rettslige konsekvenser det medfører.

Les også:
-"Fildeling og personvern" fra 28. august 2007
-"Datatilsynet vurderer å gi IFPI konsesjon" fra 1. november 2006

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home