0

01 November 2006

Datatilsynet vurderer å gi IFPI konsesjon

I flere nyhetskanaler (1) (2) ser det ut som om IFPI Norge, gjennom Simonsen Advokatfirma (heretter IFPI), har fått konsesjon til å overvåke fildelere i Norge. Vel, det er ikke helt nøyaktig, men skulle journalistene vært nøyaktige, hadde deres overskrift vært like kjedelig som den jeg har laget for min dekning av saken.

IFPI har siden 2. desember 2005 planlagt å samle inn informasjon om fildelere, for om mulig å rette søksmål mot den ulovlige aktiviteten disse utvilsomt bedriver. I et brev fra Datatilsynet datert 25. oktober 2006, konkluderer de med, etter en 10 siders gjennomgang av forskjellige faktuelle og juridiske sider ved saken, at de er innstilt på å gi en tidsbegrenset konsesjon, men først etter at de har drøftet saken på nytt med IFPI. Det kommer frem at IFPI også formelt må søke Datatilsynet om konsesjon før behandlingen av sensitive personopplysninger kan begynne.

Det finnes et grunnleggende personvernsprinsipp om forholdsmessighet (se f. eks. personopplysningslovens § 8 litra f)), som blant annet innebærer et krav om at det minst inngripende tiltak settes i verk. I forbindelse med dette opplyser IFPI om at de har prøvd alt som er i deres makt for å stanse aktiviteten som er i ferd med å kvele bransjen helt. De nevner i fleng: leserinnlegg i aviser; kommentarer og deltagelse i debatter i alle kanaler, også internett; og annonsekampanjer på kino, men fildelerne bare fortsetter. Hmmm....

Vi venter fortsatt på den store holdningskampanjen fra IFPI Norge, som vi tidligere har kommentert som en veldig positiv tilnærming til det problemet fildelere utgjør for platebransjen.

Du kan også lese Datatilsynets presentasjon av saken på deres egne nettsider.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jeg synes platebransjen fortjener å dø slik at vi kan få ny og annerledes musikk laget av vanlige folk som ikke tjener 25 millioner på en latterlig dårlig oppkonstruert kommersiell plastikkgreie. I tillegg synes jeg at vi bør la folk gjøre hva de vil, og ikke kriminalisere 30% av befolkningen. Det er de gamle kreftene som må dø og forandres, ikke de nye.

27 November, 2006 00:46  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home