0

13 September 2006

Sjørøverne dreper musikken

Platebransjen har gjennom flere år forsøkt å skremme musikknedlasterne med fengsel og bøter, skjærsild og annet djevelskap. Samtidig har de jobbet hardt overfor myndighetene for å få de nødvendige rettslige verktøyene de trenger for å verne om sine produkter.

Etter 1. juli 2005 er det ingen tvil om at det er ulovlig å laste ned musikk som ikke er lovlig lastet opp.Truslene har likevel ikke fungert spesielt godt. Musikkbransjen har etter min mening heller ikke gjort det de er nødt til å gjøre for å få bukt med problemet, nemlig å tilby musikkbrukere et lovlig og konkurransedyktig alternativ til den ulovlige nedlasting. Bransjens siste utspill inneholder heller ikke et slikt tilbud, men jeg aner likevel en annen holdning og tilnærming til denne for platebransjen viktige kundegruppe.

Fra 30. mai i år har sentrale aktører i musikk- og platebransjen (Blant andre Ifpi, Tono, Gramart og Fono) jobbet med en holdnings- og informasjonskampanje. Kampanjen lanseres om ikke veldig lenge, og har til hensikt å informere om regleverket som regulerer denne ungdomskulturen. Samtidig ønsker man å vise nedlasterne mulige konsekvenser av å laste ned musikk uten å betale rettighetshaverne for produktet.

Kanskje kan de også få nedlasterne til å fremstå som dette tiårets taggerhuer? (Eventuelt lasteboms, filsnylter eller MPt-head? Forslag mottas med takk!)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home