0

17 June 2005

Åndsverkloven trer i kraft 1. juli

[Oppdatert 17. juni av Philter] Kongen i statsråd sanksjonerte i dag Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer i åndsverkloven m.m. Loven vil gjelde fra 1. juli.

Vi vil komme tilbake med refleksjoner og spekulasjoner omkring hvilke motiver og tanker en regjering kan ha gjort seg før den tar med til statsråd en lov de vet strider mot nettopp det direktiv (pdf) den er ment å implementere.


Og for de som kan skille Morpheus fra Bit Torrent; fra og med 1. juli vil det være forbudt å laste ned opphavsrettslig beskyttet materiale som ikke er lovlig lagt ut. Det gjelder også nedlasting til privat bruk, eller pirat bruk, som IFPI ynder å kalle det. Var det noen som sa Pirate Bay?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home