0

16 June 2005

Det er ikke det vi mener - Del III

Senterpartiets Eli Sollied Øveraas misliker måten Høyres Olemic Thommesen beskriver åndsverkloven slik flertallet i Stortingets kulturkomitee har beskrevet den. Hun har også et behov for å rette på det inntrykket han sitter igjen med. I en artikkel i Klassekampen 2. juni [Oppdatert: Artikkelen er kun publisert i papirutgaven] sier hun følgende:
...Vi har ikke laget et "fritt fram" for alle. Vi sier bare at det som er lovlig utlagt på nettet ved ikke-kommersielle virksomheter skal fritt kunne kopieres av forbrukere. Men hvis den som er rettighetshaver ikke ønsker verket lagt ut, da er verket beskytta materiale, og bruk av beskytta materiale skal avgjøres i forhandlinger.
Vi gjør oppmerksomme på at uttalelser til Klassekampen, eller andre aviser, ikke er en del av rettskildene som kan benyttes når loven skal tolkes. Ikke en gang et utenomrettslig obiter dictum. Ikke en gang juridisk teori. Men heller ikke svada.

Dessverre.

(Takk til I.S. for tipset!)


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home