0

09 June 2005

Åndsverkloven vedtatt!

Etter at lovforslaget ble vedtatt etter en lang debatt i Odelstinget, ble det sendt videre til Lagting for videre behandling der.

Vi har ikke et tokammersystem i Norge, men Lagtinget har historisk vært sett på som en katalysator som sikrer et riktig lovarbeid, og denne funksjonen ble på en måte gjenopptatt av Høyres representant Olemic Thommesen denne sene tirsdagskvelden i juni.

For første gang på 41 år tok noen ordet i Lagtinget, og det ble gjort rede for de problemene som formelt knytter seg til denne loven. Uten at representantene fra regnbuekoalisjonen (FrP, SV, AP og SP) lot seg affisere av den reelle trusselen om at EU med stor sannsynlighet vil ha problemer med å la denne loven passere.

Fortsettelse med lenker til referater fra Olemic Thommesens tale følger....

Oppdatert 10. juni 2005: Olemic Thommesens tilnærmet historiske tale kan du lese på Stortingets hjemmesider.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home