0

03 June 2005

Åndsverkloven igjen

Familie-, kultur- og administrasjonskomiteenStortinget har nå gitt ut den endelige versjonen av Innst.O.nr.103 (2004-2005) - Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i åndsverkloven m.m. Loven er planlagt vedtatt i Odelstinget i morgen, 4. juni 2005.

Dette sitatet fra innstillingen er hva rettighetshaverne har hisset seg mest opp over, og hva flertallet i komiteen (AP, SV, SP og FrP) mener er gjeldende rett:
Flertallet mener at åndsverk, herunder utskrifter fra Internett i rimelig utstrekning, bør kunne benyttes i ikke-kommersiell virksomhet, som kommuner og fylkeskommuner, uten at det gjøres avhengig av samtykke og/eller betaling. Bruk av beskyttet materiale avgjøres i forhandlinger.
Morten Solli skriver bra om hva som kan bli resultatet hvis innstillingen blir vedtatt av Odelstinget i morgen:
Hvordan ville du reagert hvis det plutselig ble bestemt at offentlig sektor skulle slippe å betale for produktene du selger, bare fordi de finnes på nettet og skal benyttes i ikke-kommersiell virksomhet?
Les hele artikkelen her: Verk i ånden, Computerworld, 1. jun. 2005.


Oppdatert 6. juni 2005: Etter mer enn to timers heftig debatt, og mot regjeringspartienes stemmer, ble åndsverkloven vedtatt endret sist lørdag. Det er imidlertid usikkert om loven vil passere Lagtinget. Det kan hende at flertallet på Stortinget nå ser seg tjent med å sende lovforslaget tilbake til departementet. Det er ikke vedtatt noen dato for ikrafttredelse. Se Odelstingsdebatten på: NRK Stortinget

Oppdatert 7. juni 2005: Referat fra odelstingsmøte 4. juni, 2005

0 Comments:

Post a Comment

<< Home