0

01 June 2005

Åndsverkloven endres

Rettighetshaverne er i sjokk over Stortingets innstilling til lov om endringer i åndsverkloven hvor det blant annet foreslås at offentlig sektor gratis skal kunne bruke åndsverk som er publisert på internett.
Les mer i Dagsavisen 1. juni 2005: Slakter åndsverkloven
Les innstillingen fra Stortinget her: Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i åndsverkloven m.m.

1 Comments:

Anonymous Philter said...

This is a great database over IP-news, but i have to wonder what the IP-owners of the material linked to, has to say about this collection;-)

01 June, 2005 11:43  

Post a Comment

<< Home