0

08 June 2005

Giske forandrer loven uten å gjøre det - igjen?

Nå som kulturkomiteen er ferdig, og støvet har lagt seg litt, skulle man tro at det ikke vil dukke opp andre ting denne komiteen klarer å reise tvil om. Men sånn er det kanskje ikke?

Under komiteens merknader vedrørende "Spredningsretten og konsumpsjon" skriver komiteen reservasjonsløst at hovedregelen er global (internasjonal) komsumpsjon. I lovforslagets § 19 står det derimot at
Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller utleie.
Regelen som regulerer utlån og utleie i denne sammenheng, kan virkelig ikke sies å utgjøre noen hovedregel i denne sammenheng!

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home