0

13 June 2005

Det er ikke det vi mener - Del I

Kulturkomiteens ordfører for innstillingen om lov om endringer i åndsverkloven m.m., Ulf Erik Knudsen (FrP), forsøker i sitt første innlegg i Odelstingsdebatten 4. juni å fremstille flertallets merknader som om de var lettfattelige og meningsbærende:
Konklusjonen er når det gjelder offentlig sektor, at opphavsmannen som har beskyttet materialet ute på nettet, skal ha penger for det han har gjort, men vedkommende skal ikke ha penger for det andre har lagt ut til fri avbenyttelse.
Jeg håper at vi kan få en slutt på de misvisende opplysningene som legges frem i denne saken, med denne avklaring.
Vår understrekning. Alt annet står for Knudsens regning. Men fortsettelse vil følge...

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home