0

12 June 2005

Referat fra møte i opphavsrettsforeningen, 7. jun. 2005

Thomas Rieber-Mohn, stipendiat ved Institutt for Rettsinformatikk, foredro over temaet "Tekniske beskyttelsessystemer (DRM) - opphavsrettens nye problembarn?" Thomas Gramstad, leder for EFN, og Sæmund Fiskvik, direktør i IFPI Norge, kommenterte foredraget. Møtet ble avsluttet med debatt.

Thomas Rieber-Mohn mente at det å kjøpe et produkt med DRM-beskyttelse egentlig må sees på som en avtalerettslig handling, og at DRM ikke naturlig hører hjemme i åndsverkloven.

Allikevel er det klart at både EU-direktivet (pdf) og forslaget til endring av åndsverkloven inneholder regler om DRM. Det er ikke tvil om at de nylig vedtatte endringene i åndsverkloven beskytter teknologi som regulerer opphavsrettslig relevante handlinger.

DRM er ikke et rent opphavsspesifikt problem. Selv om åndsverkloven gir rettighetshaverne mulighet til å benytte seg av DRM, vil lovgiver kunne begrense eventuelle negative følger av DRM ved hjelp av avtaleloven, konkurranseloven, personvernloven, forbrukerkjøpsloven og markedsføringsloven.

Thomas Rieber-Mohn avsluttet foredraget sitt ved å spørre om noen av lånereglene i åndsverkloven burde være preseptoriske for å hindre misbruk av DRM? Dette skal nå være et aktuelt tema i Belgia.

Thomas Gramstad forsøkte i sin kommentar å overbevise salen om at DRM aldri vil stoppe piratkopiering. Dette ble eksemplifisert ved at hvem som helst kunne foreta et analogt opptak av en cd-plate ved å ta opp lyden fra et musikkanlegg med en mikrofon. DRM vil derimot hindre fri lovlig bruk av et åndsverk, og hindre fri konkurranse ved at rettighetshaverne vil sørge for at forbrukerne er nødt til å bruke deres hardware og software, mente Gramstad.

Sæmund Fiskvik brukte mye av tiden på å gjenfortelle Karius og Baktus med Gisle Hannemyr som Karius og Thomas Gramstad som Baktus. Istedenfor å lage hull i tennene til lille Jens gjorde de sitt beste for å lage hull i åndsverkloven, men alt de klarte å få til var et bitte lite mp3-hull.

Et viktig tema som ble tatt opp under debatten til slutt var at DRM er problematisk i forhold til personvernet.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home