0

06 September 2006

Digitale læremidler

Kunnskapsdepartementet har lansert et nettsted med mer enn 3000 pekere til digitale læremidler: Utdanning.no - Digitale læremidler.

Det er en meget imponerende pekersamling, men vi forstår ikke helt bruken av lisenser på pekerne, som for eksempel Creative Commons-lisensen brukt her: Notakers aktualitetssider. Hvis du følger linken vil du komme til et nettsted hvor du kan laste ned pdf-dokumenter med denne opphavsrettsnotisen:
Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering inngåtte med KOPINOR, Interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndraging og kan straffast med bøter eller fengsel.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home