0

18 January 2008

Datalagringsdirektivet - norsk debatt

Datalagringsdirektivet (wikipedia) er muligens på full fart på vei inn i norsk lovgivning, og det går ikke norske stortingspolitikere hus forbi. Men hvilken utgangspunkt velger opposisjonen i sine kritiske spørsmål til Regjeringen?

I Stortingets muntlige spørretime onsdag 16. januar d.å. tar både Trine Skei Grande (V), Bård Hoksrud (FrP) og Leif Helge Kongshaug (V) opp direktivet med Statsråd Dag Terje Andersen.

Først Grande:
Spørsmålet mitt til næringsministeren er: Hvilke perspektiver ser han for datalagringsdirektivet i forhold til at det vil gi mulighet for nye IT- og gründerbedrifter til å vokse fram når disse påleggene faktisk blir iverksatt?
Oppfølgingsspørsmål:
Er statsråden opptatt av personvern i forhold til eierskap?
Hoksrud neste:
Da synes jeg det er betimelig å stille statsråden spørsmål om han mener at det er greit at dette kan få store følger innenfor telebransjen i form av at konkurransen kan bli langt mindre enn det den er i dag, fordi utgiftene for et forholdsvis lite selskap blir så store at man ikke klarer å gjennomføre og følge opp det som direktivet legger opp til.
Og så videre. Selv er jeg mer bekymret for personvernet i denne saken, men meg om det.

Alt kan leses her, om du blar frem til kl. 10:39:36.

Labels:

1 Comments:

Anonymous kazzper said...

Er litt usikker på om jeg skal gråte eller le over Grande's tilnærming til problemstillingen - det er jo fullstendig latterlig.

19 January, 2008 14:06  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home