0

17 January 2008

Tim Wu holder det enkelt!

Jusprofessor Tim Wu har mange gode tanker i hodet, og mange av dem slipper han også ut gjennom enten munn eller hånd.

Denne gangen har han i en diskusjon med NBC Rick Cotton foreslått en definisjon av begrepet "fair use" som er tilpasset dette århundrede. Tim Wu sier at dersom en handling tilfører det opprinnelige verket verdi, faller det inn under fair use. Dersom handlingen kun innebæreren erstatning (substitusjon) for det opprinnelige verket, faller den utenfor.

Jeg er enig med Cory D. på boingboing.org i at det er vanskelig på helt se rekkevidden av definisjonen, samtidig som ideen er besnærende.

Via boingboing.

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home