0

18 April 2008

Filtrering - et vindundermiddel?

Det er mange som mener at løsningen på all ulovlig fildeling ligger hos filtreringsteknologier hos ISP'ene. I følge Olivenne-avtalen skal det utvikles ulike verktøy for å overvåke, for dermed å oppdage og så stanse gjennomstrømningen av ulovlige bits og bytes. I den belgiske rettsaken mellom Sabam og Tiscali sier retten at det finnes ulike teknologier som gjør dette mulig, og beordret ISP'en til å benytte disse.

Så er spørsmålet: Is the answer to the machine in the machine?

Jeg kan ikke få meg til å tro at svaret på det spørsmålet er ja.

Så har det heller ikke gått så bra når rettighetshaverne har forsøkt å få dette til. Det har faktisk gått så dårlig at de til og med nekter for at de i det hele tatt har prøvd å få det til. Alt om siste forsøk kan du lese her.

Men de fortsetter vel å prøve....

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home