0

02 May 2008

DuPont og teflonminne

I en avgjørelse fra WIPO Arbitration and Mediation Center datert 18. april, bestemmes utfallet i en sak mellom rettighetshaver E.I. Du Pont de Nemours and Company mot sivilisten Stefan Svensson.

Svensson har blant annet registrert domenenavnet "teflonminne.org", og det lar ikke DuPont gå upåaktet hen. Misforståelser kan oppstå, og DuPont kan med det tape både penger og anseelse.

"Dommeren" kommer heldigvis til at det ikke foreligger noen brudd på de immaterialrettslige bestemmelser som regulerer området, og teflonminne.org lever, om ikke i beste velgående, den dag i dag.

Noe anseelse mistet nok rettighetshaveren i denne saken likevel.

Du kan lese hele avgjørelsen her, noe det kan være verdt å gjøre: dommerens oppgitthet kommer enkelte ganger til uttrykk, som i denne passusen:
However, in this case the addition of the term “minne” to Complainant’s trademark to form the word “teflonminne”, will normally only be understood by Swedish speaking Internet users. In regards to non-Swedish speaking Internet users, which constitute the large majority of Internet users, the meaning of the addition “minne”, and thus the metaphorical meaning of the word “teflonminne”, will elude them.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home