0

24 July 2008

Knol knol knol knol knol

Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å skrive noe om Knol. Jeg er helt enig med Eirik Newth i at Knol ikke er noen konkurrent til Wikipedia. Jeg mente, helt til jeg leste Jeff Jarvis artikkel Google competes with the internet, at Knol var et uviktig produkt. Nå lurer jeg på om Knol vil kunne komme til å skade Google.

Labels:

1 Comments:

Anonymous Eirik said...

Jepp, jeg er enig med deg. Det er p.t. vanskelig å se hvordan dette ikke setter Google i et dårlig lys. Om det blir en flopp, er det pinlig for nettkjempen. Om det blir en suksess, kan det fort bli en hangout for ex-wikipedianere som ble kastet ut pga "avvikende" meninger.

Dette konseptet skriker etter at et menneske som ikke har noe imot å fremstå under fullt navn, skriver noe tilsynelatende kvalifisert og vilt villedende uten at verken Google eller brukerne kan gripe inn. Jeg minner om at David Irving er alive and well on the Internet...

24 July, 2008 16:29  

Post a Comment

<< Home