0

30 June 2006

Hvor stor er jorda?

Hos Rense.com kan du se hvor stor jorda er sammenlignet med resten av solsystemet og noen utvalgte stjerner: The Size Of Our World.

29 June 2006

O'Reillys Open Books

Forlaget O'Reilly har samlet alle sine "out of print" og "open copyright"-bøker på et nettsted: Open Books.

Dane Cook

Wired News har en artikkel om komikeren Dane Cook som beskrives som "the first internet-made stand-up comedy star": The Virtually Famous Comedian.

Link: Dane Cooks hjemmeside.

26 June 2006

Machu Picchu

Meget detaljert bilde av Machu Picchu: Peru - Machu Picchu - 222 Megapixel, fra Andre Ghunter Photography.

Mer om Machu Picchu hos Wikipedia.

22 June 2006

GoogleNews og MBL

Det er vel ingen tvil om at GoogleNews har noen rettslige hindre de vanskelig kan komme over i forhold til nettavisene, som er deres innholdslevereandører. Både opphavs- og markedsrettslig mener jeg rettighetshaverne (f. eks. MBL) har en god sak.

Men er dette en sak de bør føre rettslig?

MBLs medlemmer (heretter kun MBL) kan være redde for at GoogleNews lager en så god tjeneste at MBL går glipp av store reklameinntekter. Det må bety at GoogleNews tilbyr et produkt som er mer ettertraktet for de som vil investere sine reklamekroner i nyheter. Det igjen er vel fordi at de som ser/klikker på reklamen, heller går til GoogleNews for å finne sine nyheter, enn til MBL. Og det er deg og meg som konsumenter av nyheter.

Rettslig og prinsipielt har MBL en god sak. men er den kundevennlig å forfølge?

Dersom ideen og produktet GoogleNews representerer er så godt at den stanser pengeflyten inn på MBLs konto, burde ikke MBL kanskje heller ta opp ideen? Kanskje de kunne samarbeide med GoogleNews om å lage en norsk versjon? MBL har innholdet, GoogleNews har teknikken. GoogleNews har ikke rett til innholdet, samtidig som MBL ikke har de ressursene som kreves for å lage en slik tjeneste.

Hvem ville vært taperne i et slikt samarbeid?

Labels: , ,

21 June 2006

zoekmp3.nl - opplasting eller nedlasting?

Etter at det nederlandske nettstedet zoekmp3.nl ble stengt etter trusler om skyhøye dagbøter, ser det ut til å råde en viss forvirring rundt (den rettslige) bakgrunnen for at virksomheten var ulovlig.

Gisle Hannemyr skriver på mailinglisten til EFN at:
Dommen dreier seg rett og slett om hva nettstedet "faktisk utretter". Og det begge nettsteder (dvs napster.no og zoekmp3.nl) faktisk gjorde, var å medvirke til nedlasting av opphavsrettet beskyttet innhold ved å operere en tjeneste som hjelper brukere med å finne slik innhold.
Jon Bing er sitert på
forbruker.no:
Høyesterett så på dette som medvirkning til nedlastning av ulovlig musikk. Men mange, meg inkludert, mener at dette bør anses som offentlig fremføring.
En ting er klart: napster.no ble dømt for medvirkning til ulovlig opplasting, og ikke ulovlig nedlasting. Dette kommer blant annet klart frem av saksøkerens subsidiære påstand som er formulert i dommens punkt 26, og henvist til av førstvoterende i punkt 40.

Bing må være feilsitert på dette punktet, noe som også underbygges av siste ledd i sitatet som angår offentlig fremføring.

Det er forskjell på de to enerettene tilgjengeliggjøring og eksemplarfremstilling, blant annet vil det etter min mening være adskillig vanskeligere bevismessig å konstatere ulovlig nedlasting (eksemplarfremstilling) etter norske regler, enn opplasting (tilgjengeliggjøring for allmennheten).


Konklusjon: Hannemyr holder ikke tungen rett i munnen, mens journalisten feilsiterer Bing. Som om ikke dette er vanskelig nok fra før....

Labels: ,

20 June 2006

Gammel litteratur

ProAm-en Jón Júlíus Filippuson har laget et meget imponerende nettsted med norrøne tekster: Norrøne tekster og kvad, (via Forskning).

Dyr og dårlig musikk

Amobil har testet Telenors musikkbutikk for mobiltelefoner: Høy pris for lav kvalitet, 17. jun. 2006. Her er noen sitater:
Men etter sommeren vil prisen øke til femten kroner per sang.

Lydkvaliteten på musikken i Telenors butikk er altså halvparten av det folk
flest oppfatter som god kvalitet

Men du kan bare ta med musikken med deg over på tre mobiltelefoner. Den
fjerde gangen du skifter telefon, kan du ikke ta med musikken.
Stort verre enn dette blir det ikke.

Nye toner fra Sony

Sony BMG har begynt å publisere egne musikkvideoer på internett: Musicbox Video, (via News.com). Synd at Sony BMG har funnet det nødvendig å publisere videoene med så dårlig lydkvalitet.

17 June 2006

Google Shakespeare

Som en del av Google Book Search har Google lansert et nettsted dedikert til Shakespeare: The complete plays of Shakespeare, (via News.com).

Hvis du vil lese verk av Shakespeare er dette ikke stedet for deg. På grunn av overdreven opphavsrettfrykt er det, så vidt jeg kan se, ikke mulig å lese et eneste verk av Shakespeare på Googles nettsted.

Vil du lese Shakespeare kan kan du prøve et av disse stedene:
- Manybooks.net: William Shakespeare
- The Online Books Page: William Shakespeare
- Wikipedia: William Shakespeare

PS: Her er en link til Globe Theatre i Google Earth.

15 June 2006

Shooting War tegneserie

Meget bra tegneserie om Irak-krigen ca. år 2011: Shooting War, fra Smith, (via Boing Boing).

14 June 2006

Fildeling

Hos NRK Alltid Moro kan du bedrive fildeling uten risiko: Begynn med fildeling du også.

12 June 2006

Juss og BitTorrent

The Pirate Bay er som kjent oppe og går (så det suser) igjen. Jeg har i mellomtiden forsøkt å sette meg inn faktum vs. juss, noe som er nesten like spennende som det er vanskelig. Her er første forsøk, og vi tar selvfølgelig i mot kommentarer og andre oppfatninger av problemstillingen.

BitTorrent er et fildelingssystem som gjør det mulig å distribuere filer i et nettverk, men med den fordelen at det er mulig for mange brukere å laste ned en fil, uten at det går tregere av den grunn, heller tvert i mot.

Når
The Pirate Bay (TPB) ble stengt, var det på mistanke om at de bidro til ulovlig opp- og nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale, uten at dette var klarert med rettighetshaverne til dette materiale. På TPB finner en alt fra musikk og filmer, til software, spill og bilder.

Etter
åndsverkloven (åvl.) er det ikke tillatt uten hjemmel i lov eller samtykke fra rettighetshaverne å fremstille eksemplar av andres verk, eller å gjøre dem tilgjengelige for allmennheten.

Spørsmålet er så om bruken av BitTorrentsystemet for spredning av f. eks. en musikkfil kan sies å utgjøre en krenkelse av bestemmelser i åvl.

Dersom man ønsker å gjøre en musikkfil tilgjengelig gjennom dette fildelingssystemet, må man tilgjengeliggjøre det vi kan kalle en kildefil av musikkstykket på egen datamaskin.


I BitTorrentprotokollen blir denne delt opp i mange blokker, og distribuerer samtidig en fil som har oversikt over de forskjellige blokkene, samt informasjon om sporingstjeneren. Dette kalles en "tracker". Det er denne fila som kan lastes opp på TPB. BitTorrent er godt beskrevet og illustrert på Wikipedia.

Det skulle være klart at TPB ikke har fremstilt eksemplarer av verk. Det er også vanskelig å påstå at TPB har gjort verk tilgjengelig for allmennheten, all den tid sidene kun inneholder informasjon om trackere. Og da står vi igjen med spørsmålet medvirkning til tilgjengeliggjøring, så vidt jeg kan se, og faktumet ligner noe på den rettslige problematikken som kan oppstå ved lenking.

Labels: ,

11 June 2006

Lydbok

Selvspillende lydbok komplett med batterier og øretelefoner: The first self-playing digital audio book, (via Digg).

Remiksing

Quien es mas macho? The Enterprise eller en Imperial Star Destroyer: Star Trek vs. Star Wars, (via Digg).

02 June 2006

Seminar om Wealth of Networks

Nettstedet Crooked Timber har et seminar om den tidligere omtalte boken Wealth of Networks av Yochai Benkler: The Wealth of Networks seminar, (via Boing Boing).

Å lese kommentarer av: Henry Farrell, Dan Hunter, John Quiggin, Jack Balkin, Eszter Hargittai, og Siva Vaidhyanathan samt Yochai Benklers svar til dem alle, er som Siva Vaidhyanathan skriver i Boing Boing "an excellent teaching tool".

VLC mediespiller

Ingen enkelt mediespiller klarer å spille av alle typer mediefiler som finnes på internett, men VLC Media Player spiller flere enn noen annen mediespiller jeg vet om. Evnen til å spille av DVD-er alene gjør den verdt å laste ned.

Den kan dessverre (ennå?) ikke erstatte en av de mest plagsomme mediespillere som finnes: RealPlayer. Det er heldigvis stadig sjeldnere at jeg kommer over nettsteder med Real-filer.

Last ned spilleren her: VLC Media Player.

01 June 2006

Chris Anderson om the The Long Tail

Hør Chris Anderson snakke om The Long Tail: The demand for everything, The Economist, 20. apr. 2006.