0

22 June 2008

How to Use the Opera Web Browser as an E-book Reader

First of all you'll need an e-book, (in html format). I can recommend the last one I read: Cory Doctorow’s Little Brother, (choose the HTML file and bookmark it). I don't think this is the best book Cory Doctorow has ever written, but it's an easy reed, and highly relevant, dealing with terrorists, DHS and excessive surveillance, and of course - like all of Cory Doctorow's books, it's free and available in all formats.

After you have found and bookmarked your e-book you'll need to add a style sheet, suitable for reading text, to your Opera Browser. I use this one:
body { background-color: #ffffff;
max-width: 35em;
margin-left: 8em;
font-family: sans-serif !important;
font-size: 15px;
line-height: 1.8em !important;
text-align: left }
Cut and paste the code above into Notepad, or a similar program, and save the file as "yourname.css" in the Opera "styles\user" folder. (You can find the location of your "styles\user" folder under "About Opera" in the Help menu.) Your style sheet should now appear in the list of available style sheets in Opera. Open the Style menu and choose your style sheet. If you are having trouble with this try this guide: User CSS tips and code for Opera.

The final trick is to be able to pick up your reading at the same place you left it the previous day, or when ever. This can easily be done with "Save This Session" in the Opera File-menu. Whenever you want to save the page your on - save a new session. Whenever you want to continue reading - start your previously saved session.

Good reading!

Labels:

20 June 2008

Olivennes - this just in!

Vi har tidligere skrevet om Olivennes-rapporten, og avtalen den har avstedkommet mellom rettighetshavere og internettleverandører.

Nå har det også kommet to legislative utspill, som begge forventes å trå i kraft ved årsskiftet. Det ene gjelder filtrering av barneporno, og er tydelig inspirert av blant annet den norske modellen. Det andre forslaget er mer klassisk Olivennes, og er rettet mot opphavsresttslig beskyttet materiale.

I den siste artikkelen blir det fremhevet at franske internettabonnementer til sammen lastet ned mer en en milliard filer (film, musikk o.a.) ulovlig i 2006. Til sammenligning opererer IFPI Norge med det samme tallet for norske abonnenters ulovlige nedlasting av kun musikk. Vi er 4,6 millioner nordmenn mot 64 millioner franskmenn.

Labels: ,

10 June 2008

Virgin Media - et eksempel på vertikal integrasjon

Virgin Media har som første britiske ISP gått med på å bistå innholdsbransjen i deres kamp mot ulovlig opp- og nedlasting av film og musikk.

Hjelp fra ISP'ene til håndhevelsen av rettigheter, noe politiet hittil ikke har prioritert høyt, har i lengre tid vært innholdsleverandørenes endelige løsning. Både faktisk og politisk har ISP-involvering vært en berg- og dalbane så langt. Sånn sett rpresenterer vel ikke Virgin Medias involvering seg som noe annet en et berg eller en dal, avhengig av hvilkte standpunkt man har til ISP som internettpoliti.

Jeg synes det mest interessante her er Virgin Medias interessekonflikt/sammenfall. Virgin Media er ikke bare en ISp, men er (minst) også en ISP. Altså en vertikal integrasjon, som det heter på konkurransespråket. Og det vil vi nok se mer av i fremtiden, også på dette området. ISP'ene kan føle påtrykk fra flere enn utenforstående rettighetshaverorganisasjoner: også innad i større konsern som Virgin Media er, vil det kunne være bedriftsøkonomisk lønnsomt å gå på akkord med mer prinsipielle standpunkt, som f. eks. motviljen til å være internettpoliti.

Labels: , ,

CONTENT ONLINE FOR CREATIVITY- en konferanse

På vei tilbake fra konferansen med tittelen CONTENT ONLINE FOR CREATIVITY, som er avholdt i forbindelse med Slovenias presidentskap i EU og det pågående arbeidet i kommisjonen med å utforme lovgivning på dette området, gjør jeg meg visse tanker.

Som i alle slike sammenhenger, blir piratkopiering av opphavsrettslig beskyttet materialet et tema, og det blir stort sett behandlet på samme måte av de samme menneskene. Og nåde den som er kritisk. Kudos går likevel til arrangøren, som hadde funnet plass til i hvert fall to motstandere av graduated response, som er rettighetshavernes gud (i år). (Begrepet ”rettighetshaverne” er upresist, så lenge opphavsmennene selvfølgelig ikke var invitert, det er som vanlig utgiverne som prater og bestemmer.)

I tilegg til at IFPI hadde en representant i panelet, var også rapportørens posisjon besatt av en advokat med fortid i IFPI. En kobling jeg måtte lete for å finne (hun har f. eks. ikke samme navn lenger). En dame som tidligere har uttalt at all kopiering til privat bruk representerer et tapt salg. Oh Lord, som de sier i Radioresepsjonen. Jeg vil ikke ta for hardt i når jeg beskriver hennes (uttalt unbiased) fremleggelse av ”sin” sesjon som alt annet enn ufarget av hvem hennes tidligere oppdragsgiver er.

Forskjellige holdninger i kommisjonen og Parlamentet er også verdt og nevne: Kommisjonær Reading gjorde det klart at filtrering under et graduated responsregime er den eneste måten å få has på pirateriet på. Parlamentets representant, Ruth Hieronymi, representere en mer forsonlig linje, og krevde kompromissløsninger. Og det må vel til, skal det bli noe orden på dette markedet.

Under oppsummeringen av de andre sesjonene lekte jeg meg med pc, trådløst nettverk, og forsøkte å kjøpe et lovlig eksemplar av sangen ”I feel Space” av Hans Petter Lindstrøm. En overkommelig oppgave i 2008, ikke?

Itunes vil jeg ikke bruke; å kreve installering av nødvendig (og ytterst unødvendig) programvare burde være mulig å unngå. Så til neste: På MSN har de også musikk. Men den tilbys ikke meg, med min Opera nettleser. Så videre, denne gangen tv2.no. Ok, så må jeg registrere meg (hvorfor det?), men det kan jeg leve med. Henter sangen, går til kassen, men blir møtt med rød skrift: ”Vi ser av IPadressen din at du sitter i utlandet”. Da får jeg ikke lov til å kjøpe musikk. Selvfølgelig ikke, globaliseringen har ikke nådd deler av innholdsbransjen ennå.

Så da hadde jeg følgende alternativer: 1) LimeWire, 2) The Pirate Bay, eller 3) mp3fiesta.com (ganske lik gamle allofMP3.com). Det første ville ha vært ulovlig (om ikke nedlasting er lov i Slovenia), alternativ 2 ville ha medført litt mekking under nedlastingen, så lenge jeg vil ikke ha hele skiva. I tillegg kan det stilles spørsmål ved lovligheten av mitt nedlastede eksemplar (om ikke nedlasting er lov i Slovenia?).

Cirka 12 sekunder etter at russerne hadde trukket $ 0,2 av min konto var sangen på min PC, Bluetooth over til telefonen, og nå nyter jeg norsk samtidshouse av ypperste merke 30 000 fot over Nordsjøen. Og lurer på om musikkbransjen er riktig navla. Hva skulle jeg ha gjort annerledes her?

Labels: , , ,

07 June 2008

Hva som er galt med papir

Det har lenge vært populært å fremheve hvilke egenskaper som gjør papir bedre enn en skjerm, slike ting som at papir er lesbart i direkte sollys, at det ikke bruker strøm, osv.

Nå er det endelig noen som skriver om hvilke negative egenskaper papir har: Print sucks, (BuzzMachine, 5. mai 2008):
... It’s expensive to produce for it. It’s expensive to manufacture. It’s expensive to deliver. It limits your space. It limits your timing. It’s stale when it’s fresh. It is one-size-fits-all and can’t be adapted to the needs of each user. It comes with no ability to click for more. It has no search. It can’t be forwarded. It has no archive. It kills trees. It uses energy. It usually brings unions. And you really should recycle it. ...

Labels:

06 June 2008

Ukas nest viktigste saker

Revolusjonerende saker fra de siste ukene som vi ikke har skrevet om:

Labels: , ,

05 June 2008

RIAA saksøker teknologiselskap

Etter at RIAA ikke fikk gjennomslag for å forfølge brukere av P2P-teknologi, har de nå bestemt seg for å gå etter et av mange selskap som utvikler og distribuerer P2P teknologibaserte produkter.

En litt uvanlig innfallsvinkel er valgt, nemlig å saksøke selskapet MP2P Technologies for brudd på konkurransereglene!

Pablo Soto i MP2P Technologies sier dette:
PROMUSICAE (Spanish branch of the IFPI; international arm of the RIAA) tried to proceed with civil suits against users of P2P networks in Spain and, after being halted by the Court of Justice of the EU, it has decided to go against a neutral communication tool such as P2P technology.
Ressursene som brukes på henholdsvis håndhevelse av rettigheter og utvikling av nye forretningsmodeller er fortsatt noe forfordelt.

Les mer på Zeropaid.com.

Labels: , ,

03 June 2008

Oppbevare alt i en lagringssky?

I husholdningen har familien to bærbare, en stasjonær, tre mobiltelefoner (med kamera, musikk o.a.), to mp3-spillere og så videre og så videre. Og det er vi ikke alene om. Og ikke sjeldent skulle hvertfall undertegnede ønske en noe enklere sikkerhetskopiering/lagring/synkronisering av det materiale og data som ligger på de forskjellige enhetene. Noe som er en heldagsjobb for de aller fleste.

Journalist Jon Stokes på Arstechnica har skrevet godt om dette under tittelen
"Syncing vs. saving, and the case for a home storage cloud".
Det er lov å drømme...

Labels:

02 June 2008

Siste nytt om Olivennes-loven

Det hittil siste lovforslaget som er utarbeidet på bakgrunn av Olivennes-rapporten fra november i fjor, er lekket og kommentert på nettstedet www.squaringthenet.org. Christophe Espern, en av de som driver nettstedet, beskriver forslaget slik:
This text is contrary to European law, whether in the field of human rights or free competition. It denies the social, economical and technical realities and demonstrates a serious lack of reflection concerning digital technology and related issues.
Rene ord for pengene, men undertegnede kan ikke nok fransk til å gjøre opp en selvstendig mening om teksten, selv om Olivennes ikke akkurat er tatt i mot med åpne armer på denne bloggen tidligere.

Dessuten har EFF en ok artikkel om ISP-ansvar og Olivennes datert 9. mai i år.

Labels: , ,