0

27 September 2008

Prisen for lovlydighet

Alt har sin pris, også det å være lovlydig. Du må se på masse anti-pirat PR før du får se filmen du har kjøpt, du må installere masse shaite på PC'en før du får spille av en CD'en du har kjøpt, og du risikerer å miste ALT du har kjøpt online.

WalMart sender i disse dager ut en e-post (om du har lagt igjen en, som stadig gjelder) om at de slutter med DRM. Det betyr i klartekst at du ikke lenger får autorisert filene du har kjøpt etter en gitt dato (i dette tilfellet 9. oktober), og så kan du begynne på nytt. Kjøp de gjerne igjen, og DRM-frie på WalMart, ikke sant?

I tillegg til å tilgjengeliggjøre e-posten fra WalMArt har BoingBoings Cory Doctorow skrevet godt om hva han synes om kundebehandlingen, og hvorfor vi ikke trenger å frykte at dette skjer igjen.

Vi siterer derfor bare dette hjertesukket:
Boy, the entertainment industry sure makes a good case for ripping them off, huh? Buy your media and risk having it confiscated by a DRM-server shutdown. Take it for free and keep it forever.

Labels: ,

24 September 2008

Streaming som DRM?

Kapital omtaler i sitt siste nummer programvaren Clipinc, som kopierer musikken som spilles på webradio. Dette er ikke noe nytt, men dette programmet får du også platecover, diskografi, ja til og med teksten på sangene.

Du skal ha funnet en idealkanal dersom du vil la programmet stå p dag og natt for å skaffe deg en større musikksamling: jeg synes det høres litt lite spisset for min smak. Tenk det kassett opp og kassett i mente med all musikken som var med på "Ti I skuddet" hver uke. Det var vel ikke alt som var like interessant. Så må du kanskje gå over filene etterpå..

Men det gjør hvertfall streaming til noe mer enn akkurat det. Og det behøver ikke nødvendigvis være helt ok. Ok det blir påpekt av IFPI Norge, som peker på åndsverklovens § 12, fjerde ledd.

Men ulovligheten etter denne paragrafen avgjøres av hvor vidt dette er å anse som et effektivt tekniske beskyttelsessystem. Jeg er ikke veldig sikker på at streaming som teknologi i seg selv oppfyller dette vilkåret.

Og denne artikkelen i dagens ArsTechnica gjør whack-a-mole bildet av teknologi vs. innholdsleverandør enda klarere. Hvilken vei skal internettradio gå?

Labels: , , ,

Takk for kaffet!

Så var også den barrieren brutt.

Svenske Timbuktu valgte en noe kontroversiell kanal for verdenslanseringen av sin nye singel, "Tack för kaffet" når han la ut en tracker på The Pirate Bays sider for noen dager siden.

Den hadde vel endt opp der uansett, så blir det et spørsmå om hvor mye av Timbuktus goodwill som blir omsatt i penger til hans neste utgivelse. Jeg tipper det blir nok!

Alle er selvfølgelig ikke overvettes begeisteret, men det er som kjent av sine egne man skal ha det. Madonna, Nine Inch Nails og andre har hittil forsøkt nye veier for å promotere musikken sin, med hell, og det er vel denne veien det må gå?

Labels: , , ,

21 September 2008

Er ebøker dumt?

Dagsavisen hevder i et intervju med forfatteren Tore Renberg at det vil være dumt av Torgrim Eggen å selge egne e-bøker: – Dumt av Eggen, (17. sep. 2008).

Jeg er mildt sagt uenig i det meste Tore Renberg hevder her. Hans synspunkter minner om den klassiske artikkelen: "Internett er en flopp".

Her er noen sitater med mine kommentarer under:
Den elektroniske boka er et skapt behov ...
Den digitale romanen trengs ikke.
En elektronisk bok er etter min mening bedre enn en papirbok på nesten alle måter. Det finnes naturligvis ulemper med en elektronisk bok, som for eksempel at den er vanskelig å lese i direkte sollys eller at batterikapasiteten er dårlig, men dette er ting som vil bli løst med bedre teknologi. En papirbok derimot har mange ulemper som aldri vil bli borte.
Jeg slipper ikke noe ut på det digitale markedet før det er 100 prosent kopibeskyttet.
Hvilket skulle bety aldri. 100 prosent kopibeskyttelse er ikke bare en umulig utopi, det er også en selvmotsigelse. Jo mer kopibeskyttelse et verk har jo mer vil brukerne kopiere verket. NRKbeta-doktrinen er en mer realistisk tilnærming til virkeligheten: "The only way to control your content is to be the best provider of it". Det som er 100 prosent sikkert er at åndsverk med drm aldri vil fungere særlig bra.

Isteden for å være redd for å gi ut romanen som en digitalbok burde Renberg publisere den gratis på internett som reklame for papirboka. Jeg er overbevist om at en digital versjon av en roman kun vil medføre økt salg av papirboka. Dette fordi Renberg har rett i en ting: det er i dag ikke mange som ønsker å lese romaner som ebøker. Det vil naturligvis endre seg, men det vil ta tid.
«Charlotte Isabel Hansen» kommer på lydbok nå, og om dette ikke sikres ordentlig, blir det min siste lydbok, sier Renberg.
Da blir nok "Charlotte Isabel Hansen" den siste lydboka fra Tore Renberg som kan kjøpes. Den nye lydbokavtalen og Pirate Bay vil naturligvis sørge for at "Charlotte Isabel Hansen", og alle andre av Renbergs bøker som konverteres til lydbok, vil kunne lastes ned ulovlig.

PS: Dagsavisen unnlater å nevne at de bøkene Torgrim Eggen vurderer å selge på eget nettsted er to bøker som ikke lenger er i handelen og som han har kjøpt tilbake rettighetene til.

Labels: ,

Ukas nest viktigste saker

Revolusjonerende saker fra de siste ukene som vi ikke har skrevet om:

Labels: , ,

17 September 2008

Amerikanske myndigheter tar saken for RIAA og MPAA

Både arstechnica.com og zeropaid.com skrev igår om voteringen av ett nytt lovforslag om håndhevelse av DMCA, den amerikanske åndsverkloven.

Det spesielle med lovforslaget (som gikk gjennom med 14 mot 4 stemmer), er at det gir myndighetene rett til å starte opp sivilrettslig forfølgning av mulige lovbrudd.

Etter amerikansk rett har man ikke krav på offentlig oppnevnt forsvarer i sivilrettslige saker, og i forslaget vil et eventuelt ertatningskrav ikke beholdes av staten, men av de berørte rettighetshavere.

Jeg kan forstå hvorfor Public Knowledge og andre forbrukerorganisasjoner beskriver forlsaget som en enomr gave til "Big Content":-)

Labels: ,

15 September 2008

Statskanalen utfordrer iTunes

I helgen kunne vi lese om NRKs planer om å starte en online musikkbutikk, og ambisjonene er det ikke noe å si på. I følge prosjektlederen ønsker NRK "å bli store og konkurrere med iTunes".

NRK er i følge prosjektlederen politisk forpliktet til å gjøre arkivene sine tilgjengelige for publikum, men uttaler at de har en vei å gå når det gjelder klarering av rettigheter til en rekke konsertopptak.

NRK har tidligere vist at de besitter en kreativ kompetanse få andre innholdsleverandører kan vise maken til, og jeg håper denne får lov til å blomstre under utviklingen av dette prosjektet.

At de spår prisen til kr. 8,- per spor er et skår i gleden, og jeg kunne ønske at NRK var litt mer fremoverlent også på dette området, det er klart prisen må ned om nedlasting skal få skikkelig fotfeste.

Labels: ,

09 September 2008

iPhone og cloud computing

Jeg er en av de som skaffet meg en iPhone i sommer. Uten at jeg skal gjenta noe av det som er skrevet om fordeler og ulemper med den her, vil jeg allikevel begynne med å si at iPhone 3G med stor margin er den beste telefonen og elektroniske assistenten jeg har hatt.

Det som har slått meg i de to månedene jeg har brukt den er at iPhone 3G er en mini-pc spesiallaget for cloud computing. På min iPhone har jeg i dag følgende programmer som er avhengig av internett for å fungere:
 • Exchange - E-post, kontakter og avtaler
 • Gmail - E-post, kontakter og avtaler
 • Evernote - Multimedia notater
 • Google Maps - Kart
 • Google Docs - Dokumenter
 • Instapaper - Internettdokumenter
 • Wikipedia - Leksikon
 • Podcaster og Tuner - Radio
 • YouTube - Video
 • Simplify Media - Streame musikk (og andre lydfiler) fra egen pc, (+ inntil 30 venners pc-er)
 • Flickr - Bilder
 • Twitter, Facebook, MySpace og LinkedIn - Sosial programvare
 • Palringo - Lynmeldinger
De fleste av disse programmene har funksjonalitet for å opprette, laste opp, lagre, laste ned, redigere, slette, sende, og dele filer. Alt foregår på internett. Alle filer lagres på servere.

PS: Det å skrive på en iPhone har for øvrig fått ufortjent negativ kritikk. Jeg finner det virtuelle tastaturet bedre enn både skriftgjenkjenning og QWERTY-tastaturer. Det er forbausende lett å skrive på iPhone 3G bare du gjør det riktig.

Labels:

07 September 2008

Dansker ikke ansvarlige for egen internettforbindelse

I en nylig avsagt dansk dom (i det som vil tilsvare lagmannsretten i Norge), konkluderer retten med at det er begått noe ulovlig, men at eieren av internettforbindelsen ikke kan dømmes. Dette fordi det kan være en annen i husstanden som har lastet ned ulovlig.

Advokaten til de to frikjente kvinnene konsentrerer seg om rettsanvendelsen, og sier at
Det er en usædvanlig klar og præcis dom. Det er sagsøger, der har bevisbyrden. Mange der har fået breve med erstatningskrav har fået indtryk af, at de havde pligt til at betale. Men det har vi nu rettens ord for, at det har de altså ikke. Det er ikke nok at sige, at man er skyldig i pirateri ved at eje en bestemt internetadgang.

Rettighetshavernes prosessfullmektig kommenterer på sin side hvilken rettstilstand avgjørelsen medfører:
Vi mener ikke, at denne retstilstand er hensigtsmæssig, og vi er uenige i landsrettens afgørelse. Der bør sikres en retstilstand, som beskytter kunstnerne mod at miste deres indtægter på grund af ulovligheder.

Om dansk Høyesterett kan eller vil behandle saken, gjenstår å se.

Vi vil lenke til selve dommen så fort vi får tak i den.

Oppdatering: Du kan lese hele dommen her (PDF)

Labels: , , ,

04 September 2008

Howellsaken i et norsk perspektiv

Det store spørsmålet i saken mellom Howell og RIAA, var om det var nok gjennomslagskraft i Howells påstand om at det å ha musikk tilgjengelig i en shared-folder, ikke konstituerte et erstatningsbetingende brudd på amerkansk opphavsrettslovgivning. Som kjent falt avgjørelsen lenge før domstolen fikk det spørsmålet til vurdering.

I Norge ville dette ikke vært noe prinsippsak. Det er klart etter åndsverkloven at også en tilgjengeliggjøring uten eksemplarfreemstilling (opplasting) vil være et brudd på loven. Napster.no-saken bekrefter også det.

Et spørsmål som også må bli løst annerledes i Norge enn USA, er ertsatingsutmålingen. Vi har ikke straffende erstatningsinstitutter i Norge. Hvordan retten kom frem til sin erstatning i Napster.no, er helt umulig å vite, og sett fra et rettsikkerhetsaspekt, ikke veldig godt fundert.

Compensatio lucri con damno, prinsippet om at skadelidte ikke skal tjene på skaden, men kun kompenseres for sitt reelle økonomiske tap, holder vi oss strengt til i Norge. Når innholdsleverandørene nå får konsesjon til å overvåke datatrafikk, vil de ikke bare fremskaffe data som beviser ulovlige opp- og nedlastinger, men også rede grunnen for eget erstatningskrav. Innholdsbransjen egen bevisinnhenting når det gjelder ertsatningsutmåling kan derfor fort bli den dømte fildelers beste venn. Forutsatt at min antagelse om at det lastes lite opp fra en norsk shared-folder.

Og da har vi ikke en gang ferdig med spørsmålet om årsakssammenhengen mellom opplasted musikk og tapt salg, som jo er en forutsetning for erstatning i Norge. Det er vel ingen i dag som alvorlig mener at et hvert ulovlig kopiert eksemplar, representerer et tapt salg?

Uten straffelement i erstatningskravet, kan dette bli ganske små beløp, slik at fildelere med bukser i ankelhøyde kanskje har mest grunn til å frykte saksomkostningene.

02 September 2008

Atlantic vs. Howell - en oppdatering

Vi skrev i forrige uke om fildeleren Howell som ødela alle bevis i saken mot seg selv, blant annet ved å formatere hele harddisken sin.

Nå er det falt dom i saken, og Howell er dømt til å betale saksøkeren $40 850.

Ikke overraskende, men som de skriver på Ars Technica: så lenge mannen ikke en gang hadde råd til egen advokat, er det kanskje liten sjans for at plateselskapet får pengene sine.

Oppsummering: ingen prinsipiell sak avholdt, lite penger til selskapet (i forhold til andre saker), og fildeleren tapte uten egentlig å ha fått prøvd saken.

Igjen kom de involverte advokatene best ut av det.

Labels: , , ,