0

30 January 2008

Fildeling og personvern - del II: Promusicae vs Telefónica de España

Vi skrev i august i fjor om det nye EU-direktivet om håndheving av immaterielle rettigheter, og hvordan dette satte til side personvern til fordel for rettighetshavernes økonomiske interesser. Vi skrev blant annet:
I en rapport vedrørende håndhevelsesdirektivet som nylig skulle implementeres i svensk rett, konkluderer EUs generaladvokat Juliane Kokott i ett 40 siders dokument blant annet med at integriteten til brukere veier tyngre enn rettighetshavernes interesser.
Den samme Juliane Kokott har nå vært med og bestemt at den spanske ISP-en Telefónica de España ikke behøver å oppgi navnene på sine fildelene kunder til spanske rettighetshavere:
- EU court P2P ruling may bolster case for ISP-level filtering, (Ars Technica, 29. jan. 2008).
- EU: Opphavsrett må vike for personvernet, (Digi.no, 30. jan. 2008).
- Sverige får bestämma själv om fildelarjakt, (NyTeknik, 29. jan. 2008).

Det kan dermed se ut som Sveriges nye fildelingslov, som skulle gi rettighetshaverne mulighet til å etterforske ulovlig fildeling på egenhånd, har fått ennå et skudd for baugen.

I Norge har IFPI Norge (gjennom advokatfirma Simonsen) hatt konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger. Denne konsesjonen varte etter det vi vet fram til nyttår. Nå ser det ut til at vi skal få se resultatet av den: Nå skal du tas, (Teknofil, 29. jan. 2008). Som vi skrev i august 2007: Kanskje kommer diskusjonen om fildeling og personvern opp for alvor også i Norge snart?

Du kan lese hele dommen her: Case C-275/06.

Oppdatering: Siste setning i dommen gir deg selve essensen:
... Further, when implementing the measures transposing those directives, the authorities and courts of the Member States must not only interpret their national law in a manner consistent with those directives but also make sure that they do not rely on an interpretation of them which would be in conflict with those fundamental rights or with the other general principles of Community law, such as the principle of proportionality.

Labels:

25 January 2008

Olivennes-rapporten

Denis Olivennes, sjef for den franske butikkjeden Fnac, fikk i fjor høst i oppgave av Frankrikes kulturminister å lede en gruppe som skulle finne ut hvordan man skal få slutt på den ulovlige opp- og nedlastingen av åndsverk i Frankrike.

I slutten av november 2007 kom Olivennes-rapporten. Her er et sammendrag på engelsk: 13 suggestions against illegal downloading, (Culture Creative News, 26. nov. 2007).

Det som har vakt mest oppsikt er forslaget om at ISP-er skal filtrere bort piratkopierte åndsverk og stenge ute brukere som gjentatte ganger laster opp eller ned slike åndsverk:

13. There should either be launched a well directed tracing policy or a warning and penalization mechanism valid for all internet providers, going up to the suppression and cancellation of internet accesses. The implementation of these measures might request the creation of an independent authority.

Det har vært skrevet en del om de negative følger dette vil ha for personvernet, og det er naturligvis viktig og riktig, men jeg er mer opptatt av at man i fullt alvor tror dette er mulig å få til. Burde ikke selv godt voksne mennesker, som kulturministre og butikkjedesjefer, nå ha lært at selv om man mot formodning skulle klare å lage et noenlunde brukbart filter, vil det ikke ta en gjennomsnittlig nerdete tenåring, mer enn en dag å finne en måte å unngå filteret på?

EU vurderer nå om dette er noe for hele unionen. Jeg kan vanskelig tenke meg at det blir noe av. Innen EUs medlemsland skulle være klare til å innføre "Olivennes-loven" burde vannmerking og åndsverksporing for lengst ha vist seg like nytteløst som dagens DRM. Men på den annen side: EU ser drm som framtidens lösning, (Computer Sweden, 7. jan. 2008).

Les mer:
- Pirater kan miste nettforbindelsen, (Teknofil, 24. jan. 2008).
- Pirates face crackdown over movie downloads, (Guardian Unlimited, 24. nov. 2007).

Labels: ,

24 January 2008

Remiksing av Moby Dick

Meget bra animasjon dette: Orson whales in high def, (If:book, 14. jan. 2008).

Les mer om Orson Whales her, (If:book, 5. apr. 2007).

Labels:

23 January 2008

IP adressen er en personopplysning

Tysklands kommisjonær for databeskyttelses, Peter Scharr, slo denne uken fast at European Union’s Group of Data Privacy Regulators anser at IP-adresser i utgangspunktet er å anse som personopplysninger, med de rettslige konsekvenser det medfører.

Les også:
-"Fildeling og personvern" fra 28. august 2007
-"Datatilsynet vurderer å gi IFPI konsesjon" fra 1. november 2006

Labels: ,

19 January 2008

Ukas nest viktigste saker

Revolusjonerende saker fra de siste ukene som vi ikke har skrevet om:

18 January 2008

Datalagringsdirektivet - norsk debatt

Datalagringsdirektivet (wikipedia) er muligens på full fart på vei inn i norsk lovgivning, og det går ikke norske stortingspolitikere hus forbi. Men hvilken utgangspunkt velger opposisjonen i sine kritiske spørsmål til Regjeringen?

I Stortingets muntlige spørretime onsdag 16. januar d.å. tar både Trine Skei Grande (V), Bård Hoksrud (FrP) og Leif Helge Kongshaug (V) opp direktivet med Statsråd Dag Terje Andersen.

Først Grande:
Spørsmålet mitt til næringsministeren er: Hvilke perspektiver ser han for datalagringsdirektivet i forhold til at det vil gi mulighet for nye IT- og gründerbedrifter til å vokse fram når disse påleggene faktisk blir iverksatt?
Oppfølgingsspørsmål:
Er statsråden opptatt av personvern i forhold til eierskap?
Hoksrud neste:
Da synes jeg det er betimelig å stille statsråden spørsmål om han mener at det er greit at dette kan få store følger innenfor telebransjen i form av at konkurransen kan bli langt mindre enn det den er i dag, fordi utgiftene for et forholdsvis lite selskap blir så store at man ikke klarer å gjennomføre og følge opp det som direktivet legger opp til.
Og så videre. Selv er jeg mer bekymret for personvernet i denne saken, men meg om det.

Alt kan leses her, om du blar frem til kl. 10:39:36.

Labels:

17 January 2008

Tim Wu holder det enkelt!

Jusprofessor Tim Wu har mange gode tanker i hodet, og mange av dem slipper han også ut gjennom enten munn eller hånd.

Denne gangen har han i en diskusjon med NBC Rick Cotton foreslått en definisjon av begrepet "fair use" som er tilpasset dette århundrede. Tim Wu sier at dersom en handling tilfører det opprinnelige verket verdi, faller det inn under fair use. Dersom handlingen kun innebæreren erstatning (substitusjon) for det opprinnelige verket, faller den utenfor.

Jeg er enig med Cory D. på boingboing.org i at det er vanskelig på helt se rekkevidden av definisjonen, samtidig som ideen er besnærende.

Via boingboing.

Labels: , , ,

11 January 2008

Platinum MusicPass

Når Sony BMG Music Entertainment nå har annonsert sitt Platinum MusicPass, begynner jeg å savne DRM. Konseptet er særdeles tungvint og milevis fra å utnytte "nye" digitale fildelingsteknologier.

Om jeg da ikke kan kjøpe skrapekortet over nettet, eventuelt last ned musikken på telefonen min, mens jeg står i skrapekortbutikken. Men det kan jeg sikkert ikke.

Labels: , ,

09 January 2008

Nytt lydformat: HD-AAC

Nå kan plateselskapene snart selge deg den musikken du har fra før nok en gang: Vil gi CD dødsstøtet, (ITavisen, 9. jan. 2008).

04 January 2008

Presidentkandidatene om opphavsrett og teknologi

Nettstedet TechCrunch har spurt presidentkandidatene fra begge leire om deres syn på temaer som blant annet opphavsrett og nettnøytralitet.

På spørsmål om sitt syn på opphavsrett, svarer demokraten Mike Gravel ærlig at
I don't know enough about the whole copyright issue, I truly don't
Han er sikkert i godt selskap.

Hva den neste lederen av landet av melk og honning mener om slike ting, kan du lese her.

Labels: ,