0

14 May 2008

Lover og opphavsrett

I Norge har vi en egen lovbestemmelse (åndsverkloven § 9) som tillater både eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av lover og forskrifter. Så lenge disse er for åndsverk å regne, er en slik bestemmelse nødvendig. Og det er selvfølgelig ønskelig at dette norske operativsystemet er tilgjengelig for så mange som mulig, på en så enkel måte som mulig.

Men sånn er det ikke over alt i verden.

I staten Oregon nektet myndighetene først spredning av statens egne lover. Nå har de besinnet seg noe, og tillater spredning, men under så strenge vilkår, at det er tvilsomt om brukerne vil falle til ro med tilbudet. Sak venter?

Les mer på ArsTechnica.

Labels: ,

06 May 2008

Spredning av memet om kognitivt overskudd

Clay Shirky sin idé om kognitivt overskudd, tidligere omtalt her, er her brukt i en artikkel omhandlene Cory Doctorows bok Little Brother: Call to action: översätta Little Brother till svenska, (Mymarkup, 5. mai 2008):

... Ett vettigt sätt att bränna lite kognitivt överskott, om inte annat.

Ideer sprer seg virkelig fort på internett.

Labels: ,

02 May 2008

The 50 greatest comedy sketches of all time

Lite å gjøre? Eller bare lyst til å sende noen en morsom lenke?

Under overskriften "The 50 greatest comedy sketches of all time" er det samlet akkurat det, og enten du er enig eller uenig i utvalg eller rekkefølge, finnes det noe for en hver smak.

Så lenge det er en del MP og SNL er jeg fornøyd.

Labels: , ,

DuPont og teflonminne

I en avgjørelse fra WIPO Arbitration and Mediation Center datert 18. april, bestemmes utfallet i en sak mellom rettighetshaver E.I. Du Pont de Nemours and Company mot sivilisten Stefan Svensson.

Svensson har blant annet registrert domenenavnet "teflonminne.org", og det lar ikke DuPont gå upåaktet hen. Misforståelser kan oppstå, og DuPont kan med det tape både penger og anseelse.

"Dommeren" kommer heldigvis til at det ikke foreligger noen brudd på de immaterialrettslige bestemmelser som regulerer området, og teflonminne.org lever, om ikke i beste velgående, den dag i dag.

Noe anseelse mistet nok rettighetshaveren i denne saken likevel.

Du kan lese hele avgjørelsen her, noe det kan være verdt å gjøre: dommerens oppgitthet kommer enkelte ganger til uttrykk, som i denne passusen:
However, in this case the addition of the term “minne” to Complainant’s trademark to form the word “teflonminne”, will normally only be understood by Swedish speaking Internet users. In regards to non-Swedish speaking Internet users, which constitute the large majority of Internet users, the meaning of the addition “minne”, and thus the metaphorical meaning of the word “teflonminne”, will elude them.

Labels:

01 May 2008

Samspill - et løft for rytmisk musikk

Navnet skjemmer ingen, og "Samspill - et løft for rytmisk musikk" er undertittelen på Stortingsmelding nr. 21 i 2007-2008 (pdf). I tillegg til å omtale Kulturdepartementets forespørsel til Personvernkommisjonen om deres syn på utlevering av personopplysninger i kampen mot ulovlig fildeling (se pkt. 3.3 Plate- og fonogrambransjen), beskriver den regjeringens politikk på området slik:
Med meldingen ønsker regjeringen å legge til rette for at rytmisk musikk likestilles med andre musikkuttrykk hva gjelder anerkjennelse og betydning. Sjangrene som denne meldingen omfatter, har et bredt publikum og betyr mye for folks kuluropplevelser. Sjangrene bidrar også til viktig nyskaping og utvikling. Derfor må de ha en plass i kulturpolitikken som er likeverdig med andre musikksjangre.
Og dermed er meldingen et must-read for alle oss som er glad i musikk med rytme.

Labels: ,

MP3tunes

MP3tunes er et nettsted som gir deg muligheten til online sikkerhetskopiering av musikken din. Det er enkelt, billig, og gir deg tilgang til egen musikk fra hvor som helst. Alt du trenger er en datamaskin, tilgang til nettet og påloggingsinformasjonen.

Plateselskapet EMI saksøkt MP3tunes fordi de mener MP3tunes driver med illegal virksomhet. Nå er det engang sånn at den digitale virkeligheten vi lever i gjør det mulig å dele nesten hva som helst med hvem som helst når og fra hvor som helst.

Det verken kan eller må medføre at slike tjenester som i en beskrivelsen av seg selv omfatter begreper som "musikk", "online", "opp- og nedlasting" blir ansett som ulovlige av rettighetshaverne.

Vi kan ikke annet enn å støtte selskapet, og kommer til å oppgradere til Premium fortere enn svint!

Det er rart utgiverne ikke lærer snart...

Labels: , ,