0

30 March 2006

Verden

Det meget nyttige oppslagsverket for reisende, CIA World Factbook, som har artikler om alle land i verden, har også en artikkel om hele verden: The World Factbook, World, (via Kottke). Til bruk for utenomjordiske som besøker jorden for første gang kanskje? Uansett er det mye bra statistikk, f. eks:
Languages: Chinese, Mandarin 13.69%, Spanish 5.05%, English 4.84%, Hindi 2.82%, Portuguese 2.77%, Bengali 2.68%, Russian 2.27%, Japanese 1.99%, German, Standard 1.49%, Chinese, Wu 1.21% (2004 est.)

Religions: Christians 33.03% (of which Roman Catholics 17.33%, Protestants 5.8%, Orthodox 3.42%, Anglicans 1.23%), Muslims 20.12%, Hindus 13.34%, Buddhists 5.89%, Sikhs 0.39%, Jews 0.23%, other religions 12.61%, non-religious 12.03%, atheists 2.36%

28 March 2006

Åndsverkloven skal gjennomgås

Trond Giske sier i et intervju med VG at hele åndsverkloven skal gjennomgås. Giske sier at de (han må vel mene regjeringen) har et perspektiv på 2-3 år.

Skal perspektivet ha noen som helst mening i en avis, må Giske mene at vi har en ferdig vedtatt lov om 2-3 år. Skal en ny åndsverklov være klar allerede i mars 2008 eller 2009, må han vel sette i gang snart? Han er vel allerede for sent ute, spør du meg. Men får han det til (han skal jo sitte som kulturminister frem til 2009), skal vi her i revolusjonen spandere en kasse
god vin på mannen.

Så har vi gjort dette til en vinn-vin sak for oss, hvertfall.

PS. Intervjuet var gjort i forbindelse med debatten om kopisperrer i Frankrike, og der (på kopisperreområdet) har jo Giske gjort et stort stykke arbeid allerede i forbindelse med implementeringen av opphavsrettsdirektivet i fjor sommer.

Blir det noe ESA sak av det snart, heller?

Labels:

23 March 2006

Live Messenger

Digi.no skrev 21. mars at Microsofts Live Messenger ville kunne føre til en økt fildelingsaktivitet, og at "mange har det siste året påpekt at det foregår en skjult fildeling mellom venner og bekjente, blant annet med eksterne harddisker, som ingen har oversikt over hvor stor er."

Dette høres jo riktig skummelt ut! Vi ser for oss mennesker med hatter (eller kapser) og lange frakker (eller hettegensere) som sniker seg rundt hushjørner med innerlommene fulle av Iomegaer og Aludiscer, på vei til kanskje enda skumlere venner.

Det er godt Digi.no tar utgangspunkt i at man faktisk har lov til å dele filer med venner og andre nære bekjente, bare man ikke tar utgangspunkt i en gjengivelse av verket i strid med § 2, eller på grunnlag av et eksemplar som har vært gjenstand for eller er resultat av en omgåelse av vernede tekniske beskyttelsessystemer. Med mindre slik eksemplarfremstilling er nødvendig etter § 53a tredje ledd andre punktum, da.

Labels:

22 March 2006

South Park, The Scientology Episode

Takket være Tom Cruise har jeg fått med meg denne glimrende episoden av South Park.
Tom Cruise please come out of the closet. ...
Oh excellent!

Mer om South Park og Scientologi i Wikipedia.

20 March 2006

Blake A. Field vs. Google Inc.

I en sak mot advokat og forfatter Blake A. Field, blir Google frikjent for brudd mot amerikansk opphavsrettslovgivning for sin cached-funksjon. Google var saksøkt både for ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av verk som Blake hadde laget og lastet opp på sitt personlige nettsted, men frikjent på begge punkter.

Google påberopte seg både Implied license og Fair Use som grunnlag for sitt forsvar. Vi kommer kun til å kommentere det første grunnlaget i denne omgang.

Retten etablerer først gjennom en case-law gjennomgang rettsgrunnlaget for Googles forsvar, og uttaler at man kan påberope seg en lisens (samtykke) som forsvar mot påstander om brudd på opphavsrett. Dommeren sier deretter at en lisens ikke må være uttalt, men kan baseres på opphavsmannens stillhet, der denne kjenner til bruken og oppfordrer til den (encourages it).

Retten henviser deretter til Googles internettekspert,
Dr. John Levine, som i bevisførselen har gjort rede for bruken av metatags i nettsider. Levine gjør det klart at metatags er en enkel, kjent og industrielt anerkjent (highly publicized and well-known industry standard) metode for nettsteder som ønsker å unngå å bli enten indeksert eller hurtigbufret.

Dommeren legger deretter vekt på at Blake kjente til dette, lot være å gjøre noe med det, og at det implisitte samtykke dermed var å anse for avgitt.

Etter det som har vært skrevet og ment om
implisitt samtykke (det meste på papir, men vi har referert fra en forelesning Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad holdt i september 2005) i Norge det siste året, synes jeg at standarden for hva som kan lisensieres gjennom dette grunnlaget, settes på en fornuftig nivå. Her gir den vurderingen dommeren gjør mening til doktrinen om det implisitte samtykke.

Dommeren er også innom
DMCA, section 512(b)(1), og sier at Google, som sletter alt de cacher etter 14 til 20 dager, er i tråd med nevnte bestemmelse. Dommeren anser dette som "intermediate and temporary storage". Kan åndsverklovens § 11a tolkes i denne retningen også?

Du kan lese hele dommen, litt om crawlerblocking og korte kommentarer om saken
her.

Labels: , ,

Ikke hifi

100 år gamle lydopptak på voksruller konvertert til mp3-filer: Cylinder Preservation and Digitization Project, (via Wired News).

18 March 2006

First Tuesday Bergen: Om fem år vil platebransjen være død...

ITavisen har lagt ut opptak av First Tuesday Bergen, 14. mar. 2006, hvor det ble snakket om musikk, film, drm, opphavsrett og fildeling: Debatt: Platebransjens død?, ITavisen, 17. mar. 2006.

Debatten er i den siste halvdelen av podcasten. Du finner egne mp3-filer til deltakernes innledende foredrag nederst på siden. Tore Neset, redaktør i ITavisen, gir i sin innledning (mp3) en god legmann-oppsummering av rettstilstanden. Presentasjonene er publisert nederst på siden til First Tuesday Bergen.

Energikrevende drm

Hvor mye fossilt brennstoff kommer rettighetshaverne til å bruke før de skjønner at det ikke nytter?: DRM - en miljøtrussel, Eiriks forfatterblogg, 17. mar. 2006.

14 March 2006

Privat bruk i skoleverket

Kopinors administrerende direktør, John-Willy Rudolph, går i en pressemelding (artikkelen er fjernet) hardt ut mot Børge Benum, advokat i KS, etter sistnevntes uttalelser til NRK Østafjells fredag 3. mars. Nytt: Kopinor beklager uttalelsene om tyveri, og gir kudos til KS for ryddig informasjon (PDF) til kommunene.

De de to er uenige om, er hvor langt privatbruksregelen i
åndsverklovens (åvl.) § 12 kan strekkes for lærere og elever i kommunal og fylkeskommunal skole som har lyst til å kopiere fra opphavsrettslig beskyttet materiale i en tid hvor skolen står uten en avtale som innebærer et forhåndssamtykke til slik kopiering.

I denne forbindelse kan det være rom for noen tanker rundt problemstillingen. Som et klart utgangspunkt hjemler § 12 en adgang til å ta kopier til privat bruk, og som det fremgår av ordlyden, kan ikke disse kopiene benyttes i annet øyemed. Vi har altså en overskrift og en ordlyd som klart angir bestemmelsens rekkevidde. Men til tross visse mangler i loven, er den et resultat av et arbeid som har foregått forut i tid for lovens vedtagelse. Og det finnes etterhvert ganske mange forarbeider til åvl.

Kan forarbeidene hjelpe oss til å si noe mer om § 12s rekkevidde? Gjelder det forskjellige regler for lærere og elever i denne sammenheng? Vi tar for oss tre for åndsverkloven sentrale dokumenter. Det finnes andre relevante dokumenter, men plassen er ikke stor, og det faktum at alle underbygger konklusjonen, er selvfølgelig tilfeldig.

NOU 1983:35.
Privat bruk er beskrevet fra punkt 1.2 . Her nevnes ikke elevenes rett til å ta kopier i det hele tatt, men lærernes adgang er nærmere beskrevet. Utgangspunktet er at kopiering til utdeling i en skoleklasse, ikke er hjemlet i § 12. Unntak kan være når en elev er spesielt interessert i et emne (sic!). Ellers møter vi doktrinen om yrkesmessig privat bruk, dvs. at læreren kan ta kopier til bruk for egen forberedelse til undervisningen.

Ot. prp. nr. 15 (1994-95)
I proposisjonens punkt 1.5 som blant annet omhandler eksemplarfremstilling til privat bruk nevnes ikke elevenes adgang etter bestemmelsen i det hele tatt. Eksempelet med læreren som tar en kopi for å bruke den i forberedelsene av sin egen undervisning, nevnes igjen. I proposisjonens punkt 1.7 som heter "Eksemplarfremstilling i undervisningsvirksomhet", berøres så vidt jeg kan se, ikke retten etter § 12.

Ot. prp. nr. 46 (2004-2005)
Proposisjonens pkt. 3.4.2 omhandler eksemplarfremstilling til privat bruk. I avsnittet som omhandler personlig yrkesmessig bruk, nevnes denne gang verken lærer eller elev, men man snakker blant annet om skillet mellom selsvtendig næringsdrivende og ansatte, og slår fast at også sistnevnte gruppe må ha en viss adgang til å kopiere til personlig yrkesmessig bruk. Under punktet som tar for seg bruk av verk i undervisning, nevnes § 12 i en ellers lang oppramsing av alle de fribruksbestemmelsene som kan komme til anvendelse i undervisningsvirksomhet.

Utgansgpunktet for denne artikkelen er en uttalelse om eksemplarfremstilling til privat bruk til undervisningsformål. Det skrives på proposisjonens side 65 at det i forhold til § 12 ikke er avgjørende hvem som rent faktisk forestår kopieringen, dersom formålet er å ta kopien i bruk i undervisning. Og Benums uttalelser er vel ikke veldig uklare i så måte?

Konklusjon:

Elever kan kopiere innenfor de rammene man finner i ordlyden i åvl. § 12, og kan vanskelig påberope seg doktrinen om personlig yrkesmessig bruk. Læreren har en noe videre adgang til å kopiere, i og med at hun kan kopiere til personlig yrkesmessig bruk i tillegg til § 12.

Så vanskelig kan det gjøres!

Labels: , ,

13 March 2006

Svenske pirater

Fin oppsummering av kampen mellom pirater og rettighetshavere i Sverige: The Pirate Bay: Here to Stay?, Wired News, 13. mar. 2006.

12 March 2006

Plan 9 from Outer Space

Inspirert av det jeg skrev om dårlig design under fant jeg at du kan se hele Plan 9 from Outer Space hos Google Video. Filmen finnes nå også i farger: Ed Wood på The Castro, mymarkup.net, 12. mar. 2006.

Flere fantastisk dårlige filmer hos Wikipedia.

Dårlig design

Nettstedet Web Page's That Suck har kåret The Worst Web Design Techniques Featured on Web Pages That Suck in 2005. Nettstedet som kom på andre plass er ikke til å tro. Kombinasjonen av The Glaucoma Hymn og de hoppende hodene er av Plan 9 from Outer Space-kvalitet: Association of International Glaucoma Associations. Du må ha lyd for å kunne nyte dette fullt ut.
Reader comments: After looking at this site, I have lost all hope for humanity, and seriously considered un-installing my web-browser and moving to the mountains.
(Via Digg.)

10 March 2006

Lov og orden i cyberspace

Hele februarutgaven av peer review nettstedet First Monday handler om loven på internett. Temaene spenner fra hvordan kjøp av "fast eiendom" i en virtuell verden som Second Life foregår, til diskusjon om vi trenger egne lover for samhandling på internett. Mye å lese og ganske komplisert, men også interessant: Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace, Ten Years Later, First Monday, Volume 11, Number 2 — 6 February 2006.

Interessante bilder fra Flickr

Lyst til å se bilder? Prøv FlickrLeech, velg dato og trykk Go, (via Digg).

08 March 2006

Finn musikk du liker hos Audiri

Nettstedet Audiri tilbyr masse ukjent musikk pent ordnet i kategorier. Ganske imponerende. Definitivt et av de bedre nettstedene med lovlig gratis musikk jeg har sett. Så bra faktisk at jeg nå har lagt inn en direkteknapp til Audiri i verktøylinja i Operaen min. Sjekk ut Audiri her.

Mer musikk hos Wikipedia.

07 March 2006

Perfect 10 og Google

Det er kanskje bare meg, men jeg synes jeg aner en tendens til oppmyking av opphavsretten flere steder i verden: I forbindelse med at Frankrike skal få ny åndsverklov er det foreslått å gjøre privat fildeling lovlig, i Danmark ble nylig dyplinking kjent lovlig og i USA holder Google på med drøssevis av ting som rettighetshaverne misliker, men som de så langt i liten grad har klart å få stoppet.

En rettighetshaver som, i alle fall delvis, har klart å stoppe Google er pornobladet Perfect 10. En amerikansk føderal dommer har i en midlertidig forføyning bestemt at Google må slutte å vise thumbnails av Perfect 10s bilder. Kjennelsen er på ingen måte en full seier for Perfect 10. Google får fremdeles lov til å peke til nettsteder med piratversjoner av Perfect 10s bilder, bare de ikke gjør det med thumbnails. En av årsakene til thumbnail-forbudet er at Perfect 10 selv selger thumbnails av bildene sine til bruk i mobiltelefoner.

Hm, høres mer ut som konkurranserett enn opphavsrett dette.

Les mer:
- Google nudes, CNN Money, 1. mar. 2006
- Perfect 10 preliminary injunction, US Federal Court, (pdf).

06 March 2006

TV på internett

Som kjent kan man relativt enkelt laste ned tv-program ved hjelp av fildelingsnettverk som Bit Torrent. Jeg så for eksempel alle episodene av Lost som ble sendt på norsk tv våren 2005 på den måten. Å laste ned tv-programmer fra fildelingsnettverk tar imidlertid lang tid og er ulovlig.

En enklere, og kanskje lovlig måte?, er å se tv-program på web-video: nettsteder som Yahoo Video, Google Video og YouTube. Hvem som helst kan laste opp videoer, for eksempel opphavsbeskyttede tv-program, til disse nettstedenes servere.

Det mest brukte av videonettstedene er ett år gamle YouTube. Her kan du finne det meste av engelskspråklige program som (ennå ikke) er å se på tv. Jeg har for eksempel sett de fem første episodene av The IT Crowd på YouTube.

Det virker ikke som om rettighetshaverne helt har bestemt seg for hva de skal gjøre med den ulovlige publiseringen. Noen tv-programmer har blitt fjernet, men det meste er fremdeles tilgjengelig. Det skal bli spennende å se om de kommer til å anse den ulovlige publiseringen som ustoppelig og god reklame, eller om de kommer til å "go RIAA", (min versjon av "go postal"), med nettstedene.

Links:
- Interessant om YouTube: Video Napster?, MSNBC, 1. mar. 2006.
- Flere videonettsteder: MetaCafe, Putfile og Revver.

05 March 2006

Douglas Adams om internett i 1999

1999 er veldig lenge siden i internett-tid, men denne artikkelen er fremdeles aktuell, og ikke minst bra skrevet: How to Stop Worrying and Learn to Love the Internet, Douglas Adams, 1999, (via TeleRead). Her er en smakebit:
1) everything that’s already in the world when you’re born is just normal;
2) anything that gets invented between then and before you turn thirty is incredibly exciting and creative and with any luck you can make a career out of it;
3) anything that gets invented after you’re thirty is against the natural order of things and the beginning of the end of civilisation as we know it ...

What should concern us is not that we can’t take what we read on the internet on trust – of course you can’t, it’s just people talking – but that we ever got into the dangerous habit of believing what we read in the newspapers or saw on the TV ...
Les mer:
- Douglas Adams, hjemmeside
- Douglas Adams, Wikipedia

Radiomottaker

Personlig foretrekker jeg podcast når jeg skal høre på et radioprogram, men hvis du ønsker å høre på live radio er nok Screamer Radio et bra valg: Den beste nettradioen?, Din Side, 1. mar. 2006.

Og naturligvis: Siden Screamer Radio har mulighet for opptak kan du lage dine egne podcasts.

04 March 2006

Søkemotorenes muligheter vs. ansvar

Google er et selskap i vinden, og jeg synes de gjennom sin innovative produktutvikling setter en del viktige og spennende spørsmål på dagsordenen.

Google videosearch (kun Beta(!)versjon ) kan man lete etter, og finne, mange forskjellige typer video- og filmklipp, og ikke alt er lovlig lastet opp på sidene som Google peker til.

Et spørsmål er om man på noen som helst måte kan holde Google ansvarlig for å peke til slikt ulovlig opplastet materiale.

I en
føderal domstol i USA ble Googles visning av thumbnail bilder (et resultat av søk på Googles Image Search opphavsrett. (Riktig nok en midlertidig avgjørelse, saken vil komme opp senere.) Bildene var først kopiert fra nettsidene til Perfect 10, og så (åpenbart ulovlig) lastet opp på andre nettsteder, for deretter å bli pekt til av Google med thumbnails

Etter dette synes jeg et annet spørsmål er mer spennende, nemlig om det er riktig å holde Google ansvarlig for å peke til materiale som andre har lastet opp ulovlig.

Googles teknologi åpner en del dører, og tar utgangspunkt i et av internettets utfordringer; nemlig hvordan man kan finne frem til mest og best mulig materiale/nettsteder i den vrimmelen av tekst, bilder og film som etter hvert utgjør www.

Det kan ikke være tvil om at det er riktig å gjøre hva man kan for å hindre folk i å kopiere, for deretter å laste opp andres opphavsrettslige materialet, men er det riktig å gå veien om søkemotorene? Hva er internett om man tar bort muligheten til å søke? Hvilke alternativer har man til å finne frem på nettet?

Tenk på det neste gang du søker etter
en matoppskrift eller et bilde på nettet…..

Labels: , ,