0

23 March 2006

Live Messenger

Digi.no skrev 21. mars at Microsofts Live Messenger ville kunne føre til en økt fildelingsaktivitet, og at "mange har det siste året påpekt at det foregår en skjult fildeling mellom venner og bekjente, blant annet med eksterne harddisker, som ingen har oversikt over hvor stor er."

Dette høres jo riktig skummelt ut! Vi ser for oss mennesker med hatter (eller kapser) og lange frakker (eller hettegensere) som sniker seg rundt hushjørner med innerlommene fulle av Iomegaer og Aludiscer, på vei til kanskje enda skumlere venner.

Det er godt Digi.no tar utgangspunkt i at man faktisk har lov til å dele filer med venner og andre nære bekjente, bare man ikke tar utgangspunkt i en gjengivelse av verket i strid med § 2, eller på grunnlag av et eksemplar som har vært gjenstand for eller er resultat av en omgåelse av vernede tekniske beskyttelsessystemer. Med mindre slik eksemplarfremstilling er nødvendig etter § 53a tredje ledd andre punktum, da.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home