0

29 September 2005

Artikkel om WikipediA

A.J. Jacobs, journalist i Esquire, lot WikipediA-samfunnet skrive artikkel om WikipediA:
Jacobs decided to craft an article about Wikipedia, complete with a series of intentional mistakes and typos, and post it on the site. The hope was that the community itself would be able to fix the errors and create a clean version that would be ready for publication in Esquire's December issue.

... According to the Wikipedia page for Jacobs' story, the article was edited 224 times in the first 24 hours after Jacobs posted it, and another 149 times in the next 24 hours.
Links:
- Esquire wikis article on Wikipedia, Cnet, 29. sep. 2005
- Wikipedia: Improve this article about Wikipedia, WikipediA

28 September 2005

NY2123 - Issue 2

Nummer to av den tidligere omtalte tegneserien om New York etter en tsunamikatastrofe er publisert: NY2123 - Issue 2, (via Boing Boing).

27 September 2005

Gøy med flash

Paul Neave, Neave Lab, har laget en del imponerende flash-animasjoner. Det gjelder ikke minst Flash Earth som bruker data fra Google Maps og Microsoft Virtual Earth. Nesten bedre enn originalene!

26 September 2005

Reklamehistorie unfolding

I kategorien "Why diden't I think of that?" bringer vi i dag historien om studenten Alex Tew som har funnet en genial måte å tjene penger til sin universitetsutdannelse på. Han har laget en side på internett med 1.000.000 piksler, og selger nå pikslene for $1 stykke. Så langt har han tjent mer enn $150.000.

Link: The Million Dollar Homepage, (via Kottke)

25 September 2005

Alice in Wonderland

British Library har lagt ut originalmanuskriptet til Alice Adventures in Wonderland i sin "Turning the Pages"-samling: The original Alice, British Library, (via BBC News).

Hvordan redde avisene

Interessant artikkel i Corante om hva aviser må gjøre for å overleve: Rebuilding Media, Corante, 21. sep. 2005

James Patrick Kelly lydbøker

James Patrick Kelly leser sine egne science fiction historier: Free Reads, James Patrick Kelly (via Boing Boing)

22 September 2005

So Many Books, So Few Readers

Interessant lesing om bokbransjen. Det gis ut flere bøker en noen gang, men de er ikke lenger viktig som informasjonsbærere:
"How Much Information 2003," a recent report of the School of Information Management and Systems of the University of California, Berkeley, shows just how unimportant books and other paper documents have become for information storage. New information has been growing at 30 percent a year, consistent with the techno-evangelists' predictions. In 2002, five exabytes - 500,000 times the capacity of the Library of Congress - of new information was produced worldwide. Ninety-two percent of it was on hard drives and other magnetic media. Only 0.01 percent of information in all media is stored on paper, and books by one estimate account for less than 2.5 percent of all paper.
Link: So Many Books, So Few Readers, Princetoninfo, 12. mai 2004, (via Eiriks forfatterblogg )

Intervju med en profet

Gelf Magazine har intervjuet Bobby Henderson, mannen bak det glimrende tiltaket Flying Spaghetti Monster tidligere omtalt her.

Link: Touched by His Noodly Appendage, Gelf Magazine, 18. sep. 2005

20 September 2005

Test av Zinio

Zinio lar deg lese tidsskrift på internett som om det skulle være papirtidsskrift. Du kan for eksempel bla ved hjelp av musepekeren.

Jeg har testet ut bladet Digital World og funnet det ganske håpløst. Å måtte bla igjennom alle sidene, en side av gangen, når det finnes både to og tre sider med reklame etter hverandre, er ikke morsomt. Enda verre er det at teksten til tider er så liten at den er vanskelig å lese.

Vi skjønner at det kan være vanskelig for forleggere å frigjøre seg fra papir, men vi tror ikke dette er fremtiden for tidsskrift på internett. Les heller: Digi.no, IT Avisen eller DinSide.

Link: Zinio

19 September 2005

George Orwell

Det virker som om det russiske nettstedet George Orwell inneholder det meste som er skrevet av George Orwell, og også en god del skrevet om George Orwell. Nettstedet er et funn for de som ønsker å lese mer av Orwell enn 1984 og Animal Farm.

Litterære verk er beskyttet i 50 år etter opphavsmannens død i Russland. I Norge er litterære verk beskyttet i 70 år etter opphavsmannens død. Verk av George Orwell, som døde i 1950, har dermed falt i det fri i Russland, men ikke i Norge. Dette skaper et problem som ligner på det vi beskrev i vår tidligere artikkel AllofMP3.com.

Er det lovlig for nordmenn å laste ned verk fra det russiske nettstedet? Jeg vet ikke!

Les mer om: George Orwell, i WikipediA.

17 September 2005

Verdt å vite

"Meme" er et ord som brukes stadig mer på internett. Se for eksempel denne artikkelen fra Boing Boing fra 25. aug. 2005: FSM: Give us this day / our daily noodle. Her kan du lese: "It isn't a real meme until Ze Frank weighs in."

Lær mer om "meme" i WikipediA: Meme

16 September 2005

ALLOFMP3.COM

Det har vært skrevet en del om det russiske nettstedte allofmp3.com, og hvor ille det er at man kan laste ned f. eks den nye cd'en til A-ha der for kun 11 kr. Om siden er ulovlig eller ikke, skal vi la være her, poenget mitt er at priser er geografisk betinget, og at det er en kjensgjerning at ikke alt koster like mye over alt. Heller ikke på nettet.

Du kan f.eks. kjøpe en boks med coca-cola i Norge og betale ca. 12,-. Du kan kjøpe den samme boksen i Russland, og betale relativt mye mindre. Ingen hever øyenbryn av den grunn. Ingen vil heller bestille et brett med cola fra Russland; prisdifferansen vil bli spist opp av en ressurskrevende prosess og transport av varen. Men hva når den billigste varen er like tilgjengelig for alle i hele verden? Er det riktig at vi som forbrukere skal kunne handle varen der den er billigst? Eller skal vi pent finne oss i å handle på nettsteder som ender med .no, fordi disse sikrer rettighetshaverne riktig prisnivå i forhold til norske kunders lommebøker?

Det foregår
et arbeid i EU som skal forsøke å legge til rette for handel av blant annet musikk på internett. Dette arbeidet skal vi på bloggen følge nøye, men jeg har uansett lyst til å høre med Espen Andersen på tversover om de økonomiske sidene vi legfolkelig her har meislet ut...Hva sier du, Andersen?

Og Andersen har gitt oss et godt svar som du kan lese her..Thnx!

Labels: , ,

15 September 2005

Hva med en god forelesning?

Her har du en flash-versjon av professor Lawrence Lessig berømte Free Culture-forelesning holdt 24. jul. 2002 på O.Reilly Open Source Conference.

Link: Free Culture, professor Lawrence Lessig (8, 4 MB)

Les mer om boken med samme navn: Free Culture, WikipediA

14 September 2005

Ulyd

NRKs Ulyd er et flott eksempel på hvordan internett kan brukes til formidling av kunst:
ULYD er
- digitale fortellinger i lyd og bilde
- uhørte ting fra NRKs arkiver
- 5.1 flerkanal til nedlasting og streaming
- norsk og internasjonal lyd- og multimediekunst
- nyheter, reportasjer, events
- URØRT-Lydkunst --- send inn ditt eget lydverk!
Nesten så jeg får lyst til å betale kringkastingsavgiften!

Link: Ulyd, NRK

13 September 2005

Noe å lese og høre

Seminar om stilltiende samtykke

Institutt for privatrett inviterte til seminar om åndsverkloven og stilltiende samtykke tirsdag 13. september. Vi har blant annet skrevet om diskusjonen rundt vedtagelsen av ny åndsverklov på inneværende blogg, men ikke eksplisitt om temaet for Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad seminar.

Rognstad åpnet med å redegjøre for de lett polarisert meningsytringene om temaet fra henholdsvis angjeldende departement i Ot. prp. nr 46 og flertallet i stortingskomiteens innstilling til den nye loven. Rognstad gav uttrykk for at ingen av partene fikk hans fulle støtte, men at "rett svar" måtte ligge et sted i mellom de to synspunkter. Det finnes altså en avgrensning av enerettene som kan beskrives som et implisitt samtykke til bruk utover lånereglene i åndsverkloven 2. kapittel, men de er ikke så vidtrekkende at stat, kommune og undervisningssteder har fritt frem for bruk av verk fra internett.

I følge Rognstad er spørsmålet dermed hvor langt dette rekker, og at dette er et spørsmål om avtaletolking.

Spørsmålet kan heller ikke løses gjennom anvendelse av spesialitetsprinsippet i åvl. § 39 a, all den tid denne bestemmelsen er utformet med tanke på litt andre avtalesituasjoner, typisk eksplisitte, tosidige disposisjoner. Den faktiske situasjonen hvor det implisitte samtykke kommer på spissen, er den ensidige dispositive handling, nemlig at et menneske laster opp et opphavsrettslig beskyttet verk på internett, uten å si noe eksplisitt om hvilke beføyelser en bruker av verket kan ha.

Forskjellige særegenheter ved disposisjonen taler for henholdsvis snever eller vidtgående tolking av handlingen. På den ene siden er det en ensidig handling, med form av en gavedisposisjon, og da skal man være varsom med å tolke et vidtgående samtykke. På den annen side kan formålet med opplastingen være å spre sitt verk mest mulig, noe som taler for en videre fortolking.

For å slippe å begynne på bar bakke ved en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle, ytret Rognstad et ønske om en utarbeidelse av presumpsjonsbestemmelser til å hjelpe ved tolkingen av (om et implisitt samtykke foreligger, og) rekkevidden av samtykke.

Etter hvert slapp publikum i salen til med spørsmål og kommentarer. Vi skal la Professor Viggo Hagstrøms epler ligge i denne omgang (eksemplet kan fåes ved forespørsel), og heller begynne med Erik Ova, Norwaco, som stilte spørsmål om alle som lastet materiale opp på internett, hadde den samme intensjonen om mest mulig spredning av sitt verk. Det kunne være mennesker, f. eks billedkunstnere som kun ville vise frem verkene sine, ut at f. eks. en kommune av den grunn skulle kunne ta utskrifter av verkene uten å innhente samtykke og betale vederlag.

Advokat Astrid Lund sammenlignet bakgrunnen for innføring av avtalelisensen for fotokopiering, og den nylig innførte avtalelisensen for digital bruk. Begge er ment å gi en ressurseffektiv forvatning av en masseutnyttelse av åndsverk opphavsmannen ikke har mulighet til å ta hånd individuelt. (Etter min mening er det en forskjell på de verk som ble publisert og kopiert på 70 og 80 tallet, og de verk som blir lastet opp og kopiert fra internett i dag. Terskelen for å publisere er lavere i dag, og det er andre aktører som blir kopiert. Uten at det endrer nevneverdig på grunnprinsippene i ALs uttalelse.)

Kveldens merkeligste kommentar kom fra advokat Arne Ringnes, som gjorde rede for utgivelsesbegrepet i åvl. § 8 (2), og dens vilkår om spredning av eksemplar for at et verk skal være utgitt. Forstod jeg ham rett, hevdet Ringnes at verk som er lastet opp på internett forutsetter utskrifter (eksemplarfremstilling) for at verket skal anses som utgitt, og dermed blir utskrifter en forutsetning for at verket i det hele tatt kommer inn under avtalelisensen?

Men det begynte da å bli sent, og jeg kan ha misforstått;-) Og da retter vi bare bloggen, livet er herlig...

Labels: ,

New York Times vil begynne å ta seg betalt

Dumt og trist, men kanskje uunngåelig:
The notice was on the front page of The New York Times, announcing the paper’s imminent ritual act of suicide. Most of the most-interesting parts of the Times will now be closed off from the general internet. ...
Link: NY Times writes its own obituary, Roger Sperberg, TeleRead, 12. sep. 2005

PS: Hvis du ikke har sett den før passer det bra å se EPIC nå. Flash kan faktisk brukes til noe bra!

12 September 2005

ALAI 2005

Organisasjonen ALAI avholder sin årlige kongress i perioden 18. til 21. september. Denne gangen er det Paris som fylles opp av opphavsrettsjurister og andre spesielt interesserte fra hele verden. Medlemmene i Norsk Forening for opphavsrett har alle fått tilbud om å delta, og vanen tro kommer mange til å benytte anledningen til å oppleve Paris og opphavsrett i skjønn forening.

Som leser av the Revolution slipper du å reise noe som helst sted, men kan lese om det som skjer i daglige rapporter fra kongressen.

Om du vil lese mer om temaene som skal behandles, hvem som skal behandle dem og når, kan du klikke på denne
linken.

Labels: ,

10 September 2005

Ny åndsverklov i to måneder - kjenner du det?

1. juli 2005 fikk vi en ny åndsverklov i Norge, og etter debatten rundt skulle vi tro at vi sto foran en omkalfatring av prinsipper og utgangspunkter i den norske delen av den opphavsrettslig verden.

Mest oppmerksomhet fikk forslaget om å innføre beskyttelse av kopisperrer på CD'er, til tross for
bransjens lovnader om at disse ikke hadde noen fremtid. Unntaket er EMI, som mener at kopisperrene de bruker, ikke skal være til hinder for at vi brukere legger musikk fra kjøpte CD'er over på egne MP3spillere. Da regner vi med at disse utgivelsene er kopiert over på alles MP3spillere.

Og du har vel fått med deg at fra og med 1. juli 2005 så er det ikke lenger lov å laste ned musikk fra internett? Ikke det, nei?

Vel, i tiden før 1. juli medførte nedlasting av en musikkfil fra f. eks. Kazaa en eksemplarfremstilling som hadde hjemmel i
§ 12, om eksemplarfremstilling til privat bruk. Etter 1. juli er det ikke lenger tillatt å fremstille eksemplarer til privat bruk på grunnlag av en gjengivelse av verket i strid med § 2. Denne forutsetningen om lovlig kopieringsgrunnlag fantes ikke før 1. juli, selv om det var klart at det å laste opp opphavsrettslig beskyttet materiale uten samtykke, var ulovlig.

Vi tar det for gitt at denne lovendringen har medført at
IFPI Norge igjen smiler, at salgstallene fortsetter å peke oppover, og at 500 000 (tenkt tall, rundt tall pg helt sikkert et tall som innebærer et understatement) nordmenn tenker at "fillern og, skulle ønske det var lov å laste ned musikk fortsatt".

Det overarbeidede politiet skulle nok også det, sånn som de har slitt med å følge opp massive bruddene på åndsverkloven etter 1. juli. Soningskøene er lange, men platebransjen har gjennom lovendringen hvertfall fått taket på markedet sitt igjen. I nesten like lange køer står vi på nettet for å laste ned nye utgaver av Cd'ene vi kjøpte til erstatning for Lp'ene vi kjøpte for mange år siden.

Selg meg heller to nye
1200 . Gjerne brukt.

Neste gang har jeg lyst til å skrive litt om hvordan i all verden åndsverkloven ble en forbrukerlov. Og da med en petit om stat/kommune som Stortingets foretrukne forbruker...

Labels: ,

08 September 2005

Internett om 5 år

Den australske regjering har fått laget en rapport om hva som kommer til å skje på internett de neste 5 årene. Ikke noe revolusjonerende nytt, men allikevel verdt å lese synes jeg.

Link: Smart Internet 2010 , (via Boing Boing)

06 September 2005

Kazaa ulovlig i Australia

Sharman Networks, som eier Kazaa, er av en australsk domstol blitt funnet skyldig i å oppfordre brukerne av programmet til å bryte australsk åndsverklov. Her er et par gode kommentarer:

Link 1: Justice Wilcox is a brave juge: some initial comments on the Kazaa judgment, Weatherall's Law: An Intellectual Property Blog from Oz, 5. sep. 2005 (via Boing Boing)

Link 2: Kazaa and Canadian Law, Michael Geist

05 September 2005

Borgerlig offentlighet i informasjonsamfunnet?

First Monday har en bra artikkel om hvordan det står til med Jürgen Habermas sin borgerlig offentlighet i dagens informasjonssamfunn.

Link: Habermas’ heritage: The future of the public sphere in the network society, by Pieter Boeder, First Monday, sep. 2005

a-ha

Hos NRK kan du i september se konserten a-ha holdt i Frognerparken lørdag 27. aug. 2005.

En liten digresjon: a-ha får meg alltid til å tenke på Alan Partridges "Knowing me knowing you - A-ha!". Bedre enn a-ha synes jeg.
It was a JFK moment. Everyone remembers where they were when Alan first said 'A-ha!' There was definitely a new chat in town!
Link: Se a-ha-konserten her!, NRK

03 September 2005

IT Avisen podcast

IT Avisen har siden 5. august i år laget en podcast i uka. Meget bra radio omhandlende ny teknologi. Anbefales!

Link: IT Avisen podcast

Mer om PlayLouder

Commons Music Blog har snakket med ledelsen i PlayLouder om avtalen med Sony BMG.

Link: PlayLouder MSP (Q&A with a co-founder), Commons Music Blog, 31. aug. 2005

02 September 2005

Høres ut som en god idé

Den tidligere omtalte forfatteren Charles Stross overveier å donere bøkene sine til Project Gutenberg når han ikke lenger tjener penger på dem, skriver TeleRead.

Link: Accelerando author contemplates giving book to Project Gutenberg , TeleRead, 1. sep 2005

Google Purge

Mye tyder på at mange nå mener at Google begynner å bli for mektige: Google Announces Plan To Destroy All Information It Can't Index, the Onion, 31. Aug. 2005 (via John Batelle's Searchblog)