0

10 September 2005

Ny åndsverklov i to måneder - kjenner du det?

1. juli 2005 fikk vi en ny åndsverklov i Norge, og etter debatten rundt skulle vi tro at vi sto foran en omkalfatring av prinsipper og utgangspunkter i den norske delen av den opphavsrettslig verden.

Mest oppmerksomhet fikk forslaget om å innføre beskyttelse av kopisperrer på CD'er, til tross for
bransjens lovnader om at disse ikke hadde noen fremtid. Unntaket er EMI, som mener at kopisperrene de bruker, ikke skal være til hinder for at vi brukere legger musikk fra kjøpte CD'er over på egne MP3spillere. Da regner vi med at disse utgivelsene er kopiert over på alles MP3spillere.

Og du har vel fått med deg at fra og med 1. juli 2005 så er det ikke lenger lov å laste ned musikk fra internett? Ikke det, nei?

Vel, i tiden før 1. juli medførte nedlasting av en musikkfil fra f. eks. Kazaa en eksemplarfremstilling som hadde hjemmel i
§ 12, om eksemplarfremstilling til privat bruk. Etter 1. juli er det ikke lenger tillatt å fremstille eksemplarer til privat bruk på grunnlag av en gjengivelse av verket i strid med § 2. Denne forutsetningen om lovlig kopieringsgrunnlag fantes ikke før 1. juli, selv om det var klart at det å laste opp opphavsrettslig beskyttet materiale uten samtykke, var ulovlig.

Vi tar det for gitt at denne lovendringen har medført at
IFPI Norge igjen smiler, at salgstallene fortsetter å peke oppover, og at 500 000 (tenkt tall, rundt tall pg helt sikkert et tall som innebærer et understatement) nordmenn tenker at "fillern og, skulle ønske det var lov å laste ned musikk fortsatt".

Det overarbeidede politiet skulle nok også det, sånn som de har slitt med å følge opp massive bruddene på åndsverkloven etter 1. juli. Soningskøene er lange, men platebransjen har gjennom lovendringen hvertfall fått taket på markedet sitt igjen. I nesten like lange køer står vi på nettet for å laste ned nye utgaver av Cd'ene vi kjøpte til erstatning for Lp'ene vi kjøpte for mange år siden.

Selg meg heller to nye
1200 . Gjerne brukt.

Neste gang har jeg lyst til å skrive litt om hvordan i all verden åndsverkloven ble en forbrukerlov. Og da med en petit om stat/kommune som Stortingets foretrukne forbruker...

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home