0

05 September 2005

Borgerlig offentlighet i informasjonsamfunnet?

First Monday har en bra artikkel om hvordan det står til med Jürgen Habermas sin borgerlig offentlighet i dagens informasjonssamfunn.

Link: Habermas’ heritage: The future of the public sphere in the network society, by Pieter Boeder, First Monday, sep. 2005

0 Comments:

Post a Comment

<< Home