0

31 August 2007

TONO og personvern

Tono, som er en av initiativtakerne til bevisstgjøringskampanjen "Piracy kills music", synes tydeligvis at bevisstgjøringen tar for lang tid, og mener at om Tono kan få tilgang til privatpersoners IP-adresser fra ISPer
kan [det] hjelpe på å få "fortgang i forståelsen"
Tono har for en tid tilbake fremmet forslag om at de, som representant for 15 000 rettighetshavere, selv skal få innhente bevis og rettslig forfølge mennesker som ulovlig laster filer opp og ned på og fra internett.

Vi har tidligere omtalt slike private initiativ her på bloggen, og har ikke særlig mye til overs for å la regler som verner om den enkeltes integritet stå tilbake for økonomiske hensyn. Når argumentasjonen blant annet bygger på politiets manglende ressurser/interesse for slike saker, synker forståelsen enn mer.

Vi støtter rettighetshavernes kamp mot ulovlig fildeling, men kan ikke fatte at Tono anser dette som så viktig at de er villige til å på akkord med personvernsregler ved selv å opptre som et musikkens tyttebærpoliti.

I et intervju i Ballade gir Tono inntrykk av at de ikke forstår problemstillingen. På spørsmål om Tono ser noen prinsipielle vansker med eget forslag, svarer juridisk rådgiver og advokat Irina Eidsvold Tøien at det i så måte er forskjell på en organisasjon med 15 000 medlemmer og enkeltpersoner. Det er etter min mening i beste fall å svare på feil spørsmål. Særlig når hun presiserer at hun
... ser det betenkelige i at privatpersoner skulle fått et slikt ansvar.
Så er hun ikke uenig med Datatilsynet, som mener det kan være betenkelig å overføre politioppgaver til private aktører (les: Tono). I hvert fall i prinsippet enig.

Tono underbygger videre eget forslag ved å vise til lignende svenske bestemmelser, som springer ut fra et EU-direktiv. Til Tonos forsvar skal det sies at det kom før EUs generaladvokat Juliane Kokotts reaksjoner på det svenske forslaget.

Tankene mine går igjen til hjertesukket fra politimannen Ramon Miguel Vargas i Orson Welles "Touch of Evil", som uttaler at "A policeman's job is only easy in a police state".

Labels: , ,

29 August 2007

Hva hvis alt vi gjør blir tatt opp på video?

Hvis fremtiden blir slik den beskrives i artikkelen: The Tech Lab: Charles Stross, (BBC News, 10. jul. 2007), vil det kunne skape opphavsrettskonflikter som vil få dagens problemer til å fortone seg som ingen ting. Å lese en bok eller se en film vil, hvis Charles Stross får rett, bli det samme som å lage en digital kopi av boken eller filmen.

Labels:

28 August 2007

RIAA Lawsuit Decision Matrix

Gjennom boingboing ble jeg oppmerksom på dette angivelig hemmelige dokumentet som utvilsomt avslører RIAAs prosesstrategi, og dermed kan være til hjelp for mennesker i fare for å bli saksøkte av de store plateselskapene i USA.

Labels:

Fildeling og personvern

Rettighetshaverne og deres representanter har teknologiske og økonomiske muskler til å oppspore og ta rettslige skritt mot en hver som deler filer over et åpent nettverk.

Heldigvis er ikke dette nok. Rettigheter vedtatt til beskyttelse for den enkeltes personvern har vært et til nå uoverkommelig juridisk hinder for de som anser fildeling som det viktigste i verden å stanse (før fildelingen stanser verden). Og ikke sjeldent har fortvilelsen og irritasjonen skygget for et etter min mening nødvendig perspektiv på de to størrelser.

Et EU-direktiv om håndheving av immaterielle rettigheter er utformet på en måte som tilsidesatte enkelte grunnleggende rettigheter til personvern til fordel for rettighetshavernes økonomiske interesser. Tilsynelatende er direktivet i motstrid med databeskyttelsesdirektivet, som er utformet for å ta vare på enkeltpersoners integritet ved bruk at IKT.

I en rapport vedrørende håndhevelsesdirektivet som nylig skulle implementeres i svensk rett, konkluderer EUs generaladvokat Juliane Kokott i ett 40 siders dokument blant annet med at integriteten til brukere veier tyngre enn rettighetshavernes interesser. Eller oversatt til svensk:
Overföring av personrelaterade trafikuppgifter ... endast är tillåten till behöriga statliga myndigheter och att en direkt överföring till upphovsrättsinnehavare som vill vidta civilrättsliga åtgärder mot intrång i deras rättigheter inte är tillåten
Saken skal opp for EU-domstolen senere i år, og i Sverige er det delte meninger om hvordan uttalelsen er å forstå. Saken er best omtalt her i Svenska Dagbladet.

Etter min mening må det sterkere interesser enn økonomiske til før man vurderer å oppgi grunnleggende rettigheter som vern om personlig integritet. IFPI Norge (gjennom adokatfirma Simonsen) har tidligere fått konsesjon (ut 2007) fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger. Under behandlingen av søknaden påpekte Datatilsynet behovet for en politisk gjennomgang av problemstillingen.

Kanskje kommer diskusjonen opp for alvor også i Norge snart...

Labels:

27 August 2007

TV-revolusjon!

I Norge går diskusjonen om det skal tilbys enkeltkanaler eller ikke, når de fleste tv-tilbud er utformet som kanalpakker. Og den diskusjonen er utvilsomt interessant i dag!

Men det spørs om det ikke blir mer aktuelt å etterspørre enkeltprogrammer i en ikke alt for fjern fremtid.

Og selv om du ikke er betatester av Joost, har du vært på YouTube, har du ikke?

Enkeltprogrammer, vi kommer dit, enten TV2 vil eller ei!

Labels: ,

25 August 2007

Universal Music Group dropper DRM

Det er for tiden en applauderbar tendens blant plateselskaper og andre produsenter/ leverandører av musikk å la være å benytte DRM som en del av sine salgsvilkår.

Sist ute er Universal Music Group, som skal teste ut salg av digitale filer uten DRM.

The Register beskriver Universals forsøk, som skal vare fra nå og til januar 2008, som å dyppe tåen i vannet, i motsetning til å stupe uti.

Gizmodo omtaler forsøket i et par artikler, og ønsker du en artikkel der det beste er det godes fiende, er denne ok. Jeg synes likevel deres korte omtale av vannmerkingen som kommer i stedet for DRM er mer interessant.

Labels: , ,

Lokalavisen Dagbladet

Nok en fin satsing av Dagbladet.no: Gjør leserne til redaktører, (Dagens Medier, 10. aug. 2007):
Dette blir en blanding av nettsamfunn, og en god nyhetsagenttjeneste. I tillegg har vi lagt inn en wiki-funksjon, slik at brukerne kan redigere tekst og legge til bilder ...

Nyheter og blogger hentes via nyhetsagenter fra lokale nettaviser og legges automatisk inn på Blink lokals sider med tittel og ingress. ... Med utgangspunkt i tittel og ingress kan saken videreutvikles og skrives om av Blinks lesere.
Det betyr at Dagbladet.no, på samme måte som Google News, vil bruke andre nettavisers tittel og ingress. Men mens Google News nøyer seg med å kopiere tittel og ingress, tar Dagbladet.no et skritt videre og lar brukerne lage egne artikler med andre nettavisers tittel og ingress som utgangspunkt. Hvis du spør en opphavsrettjurist om dette er lov eller ikke vil han ikke kunne svare deg.

PS: Håpløs registrering, hvor blant annet mobiltelefonnummer og fødselsdato er obligatorisk, og hvor brukernavn er begrenset til 8 tegn, ødelegger mye for denne tjenesten.

Lenke til Blink Lokal.

Labels:

24 August 2007

Ukas nest viktigste saker

Revolusjonerende saker fra de siste ukene som vi ikke har skrevet om:

Labels: , ,

BioShock og DRM

Det som kanskje er verdens beste spill akkurat nå, og et eksempel på at videospill nå er så bra at de bør behandles på lik linje med litteratur og kunst, er så ødelagt av DRM at jeg antagelig aldri vil komme til å spille det.

Dette skriver Wikipedia om BioShock:

Overall, reviewers have noted that the combination of the games elements "straddles so many entertainment art forms so expertly that it's the best demonstration yet how flexible this medium can be. It's no longer just another shooter wrapped up in a pretty game engine, but a story that exists and unfolds inside the most convincing and elaborate and artistic game world ever conceived."

Dette skriver Wikipedia om DRM-en SecuROM i BioShock:

... the solution to these limitations is to uninstall the game before one reinstall or format the harddrive. Uninstalling the game registers it the same way installing it does. If an uninstall is not performed, SecuROM considers that the player is using the game on several computers. ... However, 2k Games forum users are still reporting that this does not work.

Installation of the demo version, like the retail version, includes SecuROM but also creates a number of registry entries which are undeletable even with full administrator rights on Windows, short of a reformat. ...

For en tragedie DRM er.

Oppdatering 29. aug. 2007: Akkurat i det jeg begynte å helle mot at jeg kanskje allikevel skulle kjøpe BioShock kom jeg over dette: BioShock Soaked in DRM Fiasco, (Twitch Guru, 27. aug. 2007):

There's no question, however, that the issues surrounding SecuROM have triggered a badly botched launch for an early contender for game of the year. In fact, this may go down as the worst fumble in PC game launch history.

Labels: , ,

20 August 2007

Platespiller med USB!

Vi har tidligere omtalt den herlige eLP-spilleren.

En annen produsent, Numark, introdusere nå sin TTUSB (TurnTable With USB), og denne platespilleren gjør at avstanden mellom LP og MP3 er blitt enda litt kortere!

Test og omtale av spilleren kan du lese på Lyd og Bilde sin kjøpeguide.

Labels: , ,

15 August 2007

Venstre, fildeling og presisjonsnivå

Unge Venstre beskylder i en pressemelding musikkbransjen i å fare med løgn, når den sier at fildeling ødelegger musikksalget. Nå er det vel ikke hele musikkbransjen enige i dette, og påstanden sier mer om Unge Venstres presisjonsnivå. De avslører til stadighet at de ikke har full oversikt over kompleksiteten i disse spørsmålene.

Lederen i UV sier blant annet dette i pressemeldingen:
Fildeling er et forholdsvis nytt medium som gir fantastiske muligheter til å
spre kultur. Fremfor å motarbeide dette nye mediet, slik musikkbransjen gjør i dag, bør de ta i bruk de mulighetene som fildelingsteknologien gir
Er fildeling et medie? Benytter ikke musikkbransjen de muligheter som teknologien gir? Motarbeider bransjen mediet?

Unge Venstre (og Venstre, for så vidt) har av en eller annen grunn fått det for seg at ingen lenger skal trenge å betale for kulturelle produkter. Filmer og musikk skal gis bort til allmennheten, som så skal dele og spre produktene seg i mellom. Og det skal vi kunne gjøre, bare fordi vi har teknologiske muligheter til å gjøre det.

Andre har tidligere tatt til motmæle mot utspillene fra Venstre (se blant annet TONO og Kopinors reaksjoner), og de har gjort det godt. Vi kan bare gjenta det vi tidligere har skrevet, og bemerke at enhver har rett til å gi uttrykk for den forvirring som råder i eget hode.

Labels: , ,

13 August 2007

Ukas nest viktigste saker

Revolusjonerende saker fra sommerferien, (1. juli til 13. august):

Labels: , ,

Fildeling og platesalg

I Dagsavisen kan du lese at IFPI mener det ikke kan være tvil om at fildeling er grunnen til at platesalget er sunket med 10 % så langt i år.

I samme artikkel sier Rolf Presthus, daglig leder i Platekompaniet, at utgivelsestakten har vært lav i sommer, og at når det ikke kommer ut andre plater enn Johnny Logan og Grillfest, er det ikke noe rart at salget går ned.

(Presthus, IFPI-sjef Thorsby og kulturminister Giske troner på toppen av listen Aftenposten i fjor satt sammen over hvem som har mest innflytelse over norsk musikkbransje.)

Så da er det (fortsatt) noen flere nyanser i det bildet IFPI forsøker å male?

Labels: ,