0

18 April 2007

Fildeling og Venstre

Jeg har tidligere forsøkt å la Venstres utspill om fildeling m.m. forbigå i størst mulig stillhet. Jeg klarer likevel ikke å la være å si noe om saken, all den tid all verdens media, da særlig kulturavisen Dagbladet (som forøvrig holdt helt kjeft i debatten rundt vedtagelsen av ny åndsverklov i 2005) har kastet seg på forslaget.

Først snørr og barter: deler av Venstres initiativ har noe for seg. Blant annet er jeg enig i at vernetiden på 70 år er for lang, ei heller synes jeg at DRM fører noe godt med seg. Venstre har ingen forslag for hvordan man rent praktisk skal løse en overgangsperiode ved innføring av kortere vernetid, forslaget omhandler heller ikke de internasjonale aspektene ved et slikt forslag. Realpolitikk snakker vi altså ikke om ennå.

Forslaget om fri fildeling, dvs lovlig fildeling for de som ikke har kommersielle interesser følges heller ikke av konkrete forslag. Det er heller ikke begrunnet utover det at fordi det er mulig, burde det være lov.

Da glemmer man etter min mening at fildeling først og fremst er en teknologi rettighetshaverne påstår er et problem. Ingen entydige undersøkelser eller empiri tilsier at fildeling påfører rettighetshaverne store tap. Samtidig tillater åndsverklovens § 12 en relativt ubegrenset rett til å dele filer med sine venner, men ikke til de fire millioner venner Andreas Wiese i Dagbladet snakker om. (Jeg finner ingen lenker til sider som sier noe om hvem journalist Wiese er!)

Forslaget tar heller ikke høyde for at opphavsrettslovgivningen er avhengig av en balanse for at den skal fungere. Akkurat nå har pendelen kanskje vippet litt for mye i rettighetshavernes favør (jf. f. eks. vernetid og DRM), men fra det å trekke konklusjoner om at åndsverkloven til stor del ikke skal regulere forbrukernes utnyttelse av åndsverk globalt viser hvor lite gjennomtenkt akkurat denne delen av forslaget er.

Olemic Thommessen er etter min mening den av stortingsrepresentantene som viser at han har forstått de hensyn og vurderinger som ligger bak åndsverklovens system og bestemmelser, og når han kaller forslaget for et rent slag i luften, skal vi høre på ham.

Så får vi se om sommerfugleffekten kan hjelpe Venstre.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home