0

14 April 2007

Ja til lovlig fildeling

Overskriften er ikke min, men hentet fra en pressemelding sendt ut av Unge Venstre 14. april 2007. Bak denne meningsløse formuleringen ligger et initiativ til en "en radikal, nytenkende og moderne politikk på IT-området".

At Venstre vil "oppmuntre til innhenting, utnytting, videreforedling og spredning av all kultur til ikke-kommersielle formål" hadde jeg tenkt å forbigå i stillhet, men klarte ikke å la være å nevne pressemeldingen så lenge den også er kommentert av Trine Skei Grande fra moderpartiet. Selv om hun ikke er enig i absolutt alt i UVs uttalelse (sic!), gir hun uttrykk for en oppmyking av enkelte bestemmelser som regulerer opphavsretten.

Kanskje klarer Venstre som Piratpartiet i Sverige å skaffe seg en million tilhengere uten stemmerett?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home