0

30 May 2006

Sunde, Tøndel og personvernet

Tidligere førstestatsadvokat og leder for Økokrims datakrimavdeling, Inger Marie Sunde (?), sier i Dagens Næringsliv i dag (referert i både Aftenposten.no og digi.no) at hun synes musikkbransjen burde få utvidede fullmakter hva personopplysningsinnhenting angår. Hun uttaler at "musikkbransjen trenger en mekanisme for å kunne håndheve rettighetene sine og kreve erstatninger".

Advokat
Espen Tøndel er helt enig, og ønsker forslaget velkommen med denne begrunnelsen: "Da ville vi slippe å gå veien om politi eller domstol, noe som ville gjort jobben vår betraktelig enklere". Det skulle jeg mene!

Tankene mine går til hjertesukket fra politimannen Ramon Miguel Vargas i Orson Welles "
Touch of Evil", som uttaler at "A policeman's job is only easy in a police state".

At Sunde ser bort fra alle andre rettighetshavere enn de som opererer i musikkbransjen, er heller ingen bombe. Det er kjærligheten til tekstforfatterne som igjen kommer til uttrykk når det snakkes om fildelingen gjennom internett...

Labels:

1 Comments:

Blogger Øystein H. Lund said...

Hadde Sunde som gjesteforeleser en gang mens hun herja som verst med DVD-Jon, og hun var ikke synderlig opptatt av personvern eller faktisk norsk lov på området da heller.

Så dette er bare mer av det samme - Sunde ser bare ikke at det kan være noe problem å gi private aktører lov til å omgå personvernloven og lover om datahåndtering.

30 May, 2006 13:54  

Post a Comment

<< Home