0

24 May 2006

Kevin Kelly om fremtidens bibliotek

Kevin Kelly har skrevet en lengre artikkel om fremtidens bibliotek, et bibliotek hvor alle åndsverk som noensinne er laget er gjort tilgjengelig på internett, knyttet sammen med hyperlinker, og remikset til mange nye verk: Scan This Book, New York Times Magazine.

Kelly ser for seg et bibliotek der all informasjon om alt er tilgjengelig for alle:
... Right now, if you mash up Google Maps and Monster.com, you get maps of where jobs are located by salary. In the same way, it is easy to see that in the great library, everything that has ever been written about, for example, Trafalgar Square in London could be present on that spot via a screen. ...
Jeg tror ikke dette vil skje. Å kunne søke frem alt som noen sinne er skrevet om for eksempel Trafalgar Square er rett og slett ikke ønskelig. Allerede i dag er all informasjon om Trafalgar Square alt for mye. Dette er for de fleste passe mye informasjon om Trafalgar Square.

Jeg er enig med Kelly i at de aller fleste bøker som er laget antagelig vil bli gjort tilgjengelig på internett, men jeg tror ikke det vil bety noe særlig. Det vil være mer "kjekt å ha" enn nyttig.

Jeg tror heller ikke at bøker som er gjort tilgjengelig på internett i noen særlig grad vil bli lenket sammen eller remikset. Det finnes rett og slett alt for mange bøker der ute, og de fleste er for gamle, for dårlige eller for uvesentlige.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home